loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

La acest tip de asigurare există unele diferenţe de abordare a acesteia de la o societate de asigurări la alta, şi anume:

            ◦ unele societăţi emit poliţe distincte pentru cele două categorii de bunuri asigurate: cele din locuinţe şi birouri şi cele din unităţile de producţie şi comercializare; alte societăţi acceptă asigurări fie pentru bunurile civile fie pentru bunurile comerciale şi industriale;

            ◦ unele societăţi tratează furtul şi tâlhăria ca riscuri de sine stătătoare în timp ce altele le consideră evenimente asigurate, pe care asiguraţii le acceptă în mod complementar, cu plata primei corespunzătoare, sau le refuză.

  1. a) Asigurarea de furt şi tâlhărie pentru locuinţe şi birouri

            Bunurile cuprinse în această asigurare pot fi:

            - mobilă, tablouri, obiecte de artă, colecţii, argintărie, bunuri electronice şi electrocasnice;

            - obiecte de îmbrăcăminte, blănuri, cărţi, aparate de filmat şi fotografiat, bijuterii;

            - ustensile, mobilier, documente de arhivă şi alte bunuri necesare pentru birouri particulare sau cabinete particulare care comunică cu locuinţa;

            - bunurile din dependinţe, aflate în spaţii adiacente ce aparţin locuinţei.

            Suma asigurată se stabileşte de asigurat în funcţie de structura, valoarea de înlocuire, starea de folosinţă a bunurilor şi de alte criterii.

            Asigurătorul adesea limitează cuantumul despăgubirii pe care se obligă să o suporte în cazul producerii riscului asigurat, sub forma unei sume fixe pe obiect, a unui procent pentru anumite grupe de bunuri şi/sau sub forma unei sume maxime pentru totalitatea bunurilor sustrase la producerea unui eveniment.

            Asigurătorul despăgubeşte pagubele materiale şi directe de pierdere sau deteriorare a bunurilor cauzate de:

            - furtul comis prin pătrunderea în locuinţă;

            - tâlhăriei în locuinţă;

            - acte de vandalism şi daune produse cu ocazia furtului sau tâlhăriei.

            Pentru a putea beneficia de dreptul de despăgubire, asiguratul este obligat să ia o serie de măsuri vizând mijloacele de închidere şi protecţie a clădirii în care se află bunurile asigurate.

  1. b) Asigurarea de furt şi tâlhărie pentru riscuri comerciale şi industriale

            Bunurile cuprinse în această asigurare sunt cele aparţinând unităţilor economice pentru care există riscul de a fi sustrase prin furt sau tâlhărie. Este vorba de:

            - produse finite, componente, materii prime;

            - utilaje, echipamente şi mobilier;

            - metale şi pietre preţioase;

            - documente, registre, formulare, sisteme electronice de calcul.

            Asigurătorul limitează cuantumul despăgubirilor pentru unele categorii de bunuri la un anumit procent din suma totală asigurată.

            Despăgubirea este acordată pentru daunele directe şi materiale, cauzate prin:

            - furt comis prin: spargerea mijloacelor de închidere şi de protecţie, a zidurilor, pardoselilor sau a plafoanelor; escaladare; utilizarea cheilor false sau originale prin sustragerea de la asigurat, familie sau angajaţi ai acestora;

            - tâlhării produse în localurile de desfăşurare a activităţii;

            - acte de vandalism şi daune cu ocazia furtului, tâlhăriei sau tentativelor de comitere a acestora.

            În caz de producere a evenimentului asigurat, suma asigurată se diminuează, până la sfârşitul perioadei de asigurare în curs, cu o valoare egală cu cea a daunei acoperite de asigurător.

            La stabilirea despăgubirii, se ţine seama de franşiza convenită.

  1. c) Asigurarea de furt şi tâlhărie limitată la anumite bunuri şi valori

            O astfel de asigurare se încheie de către persoanele juridice.

            Se asigură facultativ:

            - bunuri sau alte valori aflate în localul asiguratului, pentru riscul de furt prin efracţie sau acte de tâlhărie;

            - valorile, pentru riscul de furt sau acte de tâlhărie asupra curierilor.

  1. d) Asigurarea bunurilor sau valorilor în localul asiguratului

            În această asigurare nu se cuprind bunurile care nu mai pot fi utilizate din cauza degradării, precum şi următoarele categorii de bunuri sau valori:

            - mijloacele fixe care prin volumul sau greutatea lor ori faptul că sunt zidite nu pot fi expuse furtului, precum şi animalele;

            - bunurile ce se află în localurile din afara localităţilor şi care nu au paznic permanent sau nu sunt locuite în permanenţă;

            - mărfurile sau orice produse aflate în vitrinele exterioare ce nu fac corp comun cu clădirea sau altă construcţie arătată în contractul de asigurare;

            - pietrele preţioase sau obiectele de platină, de aur şi valorile ce nu sunt păstrate în dulapuri de fier, cu excepţia cazurilor când acestea sunt expuse în muzee sau expoziţii;

            - bunurile sau valorile aflate în: gherete, chioşcuri, tonete, rulote sau alte asemenea, indiferent de materialele din care sunt construite.

            Se acordă despăgubiri pentru:

            - pagubele produse prin furtul prin efracţie al bunurilor sau valorilor înscrise în contract, aflate în localuri prevăzute în contract, cu condiţia să fie îndeplinite, măsuri de pază şi protecţie;

            - pagubele produse prin spargerea sau deteriorarea pereţilor acoperişului, tavanelor, uşilor, ferestrelor şi duşumelelor la clădiri, precum şi a mobilierului şi a sistemului de alarmă;

            - - pagubele produse prin furtul, prin acte de tâlhărie, al bunurilor sau valorilor înscrise în contract, prin violenţă sau ameninţări, în condiţiile prevăzute de codul penal, asupra uneia sau mai multor persoane din conducerea sau din serviciul asiguratului;

            - pagubele produse bunurilor sau valorilor înscrise în contractul de asigurare, prin întrebuinţarea cheilor originale dacă acestea au fost însuşite prin acte de furt şi tâlhărie.

            Sumele asigurate se stabilesc la cererea asiguratului fie global pentru toate bunurile din aceeaşi grupă prevăzută în tariful de prime, fie separat pe fiecare bun sau pentru unele bunuri din aceeaşi grupă. Pentru obiectele de muzeu, expoziţie etc., sumele asigurate se stabilesc separat pentru fiecare bun în parte.

Nu se acordă despăgubiri în cazurile prevăzute în condiţiile generale şi nici pentru pagubele săvârşite de orice angajat sau prepus al angajatului.

  1. e) Asigurarea valorilor pentru furt prin acte de tâlhărie asupra curierilor

            Se acordă despăgubiri pentru pagubele produse prin furtul săvârşit prin acte de violenţă sau ameninţări, în condiţiile prevăzute în codul penal, asupra unuia sau mai multor curieri.

            Asigurarea se poate încheia fie cu indicarea fiecărui curier şi la sumele la care se face asigurarea pentru fiecare curier, fie numai cu indicarea numărului curierilor şi a unei sume globale la care se face asigurarea.

            Asigurătorul nu asigură despăgubiri dacă organele de poliţie nu confirmă furtul sau tentativa de furt prin efracţie sau prin tâlhărie ori dacă la aceasta nu s-a înregistrat o reclamaţie în legătură cu furtul sau cu tentativa de furt.

            Primele de asigurare sunt diferenţiate în funcţie de locul unde se săvârşeşte furtul şi de felul bunurilor sau valorilor.

Loading...