loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Se încheie de persoane juridice pentru pagubele la geamuri, oglinzi sau alte bunuri casabile asigurate, produse prin spargere sau crăpare de:

            - incendiu, trăsnet, explozie, grindină, inundaţie, furtună, uragan, cutremur de pământ;

            - faptele oamenilor;

- accidente de orice fel, inclusiv cele produse prin acţiunea animalelor;

- lucrări de montare, demontare sau mutare a bunurilor asigurate, precum şi greşita montare iniţială.

            Sumele asigurate se stabilesc la cererea asiguratului, fie global pentru toate bunurile din aceeaşi grupă, fie separat pentru fiecare dintre ele.

Nu se acordă despăgubiri în cazurile prevăzute în condiţiile generale şi nici pentru:

- pagubele conexe, cum ar fi: avarierea sau distrugerea ramelor geamurilor sau oglinzilor asigurate, a părţilor metalice sau din lemn, a instalaţiilor electrice a lămpilor de neon, a instalaţiilor de apă sau de canal;

            - pagubele produse becurilor electrice;

            - pagubele produse bunurilor asigurate numai prin căldura provenită de la o sursă normală de căldură.

            Cuantumul pagubei este egal cu valoarea bunurilor avariate sau distruse, asigurate la data producerii riscului asigurat, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot întrebuinţa sau valorifica.

            Primele de asigurare sunt diferenţiate în funcţie de felul bunurilor asigurate.

Loading...