loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Necesitatea clasificării mărfurilor în economia de piață este:

  • dezvoltarea comerțului internațional;
  • diversificarea gamei sortimentale;
  • globalizarea economiei mondiale;
  • utilizarea pe scara larga a informaticii.

Sistematica mărfurilor, domeniu important al cercetării merceologice actuale, se ocupă cu studiul sistemelor de clasificare, a metodelor şi criteriilor de ordonare a produselor în cadrul acestor sisteme. Scopul principal al cercetărilor în acest domeniu îl reprezintă elaborarea unor sisteme de clasificare ştiinţific fundamentate şi aplicabilitate practică, asigurarea utilizării unei terminologii unitare privind produsele.

Multitudinea necesităţilor oamenilor şi diversificarea lor continuă a condus la apariţia unei  mari varietăţi de produse, care în procesul creării şi utilizării lor au componente diferite. Acestea îl determină pe producător să adapteze atitudini specifice, în scopul creării bunului sau serviciului corespunzător dorinţelor consumatorului. De aceea pentru activitatea practică este foarte utilă clasificarea produselor în grupe ce au caracteristici similare şi comportament similar, răspunzând asemănător acţiunilor de marketing. Clasificarea produselor şi-a dovedit o necesitate în studiul merceologic, deoarece ele se focalizează pe similitudini între grupe de produse.

Se folosesc o serie de criterii de clasificare, cele mai importante pentru activitatea de  marketing s-au dovedit durata utilizării, scopul şi destinaţia lor, tipul de cumpărare, nivelul implicării lor sau a riscului, complexitate, caracteristicile lui pentru distribuitor, gradul de perisabilitate etc.

Clasificarea, în general, este o operaţie conceptuală, reprezentând o modalitate de a distinge simultan elementele unei mulţimi, discrete sau continue, compusă din obiecte sau din fapte, din proprietăţi sau din idei. Tipul clasificării depinde de scopul propus (cognitiv sau practic) şi de  relaţiile dintre elementele şi categoriile definite în vederea clasificării mulţimii respective.

De-a lungul timpului, corespunzător progreselor înregistrate în ştiinţă şi tehnologie şi  pe măsura dezvoltării comerţului, importanţa sistematizării mărfurilor a crescut, determinând amplificarea încercărilor de elaborare a unor sisteme de clasificare, pentru facilitarea abordării pe plan teoretic, dar mai ales în scopuri practice a mulţimii produselor în continuă diversificare.

Elemente ale sistematizării produselor pot fi identificate deja în perioada economiilor naturale. Produsele erau grupate pe baza unor criterii simple, reprezentând caracteristici exterioare, formale,  de exemplu după mărime (mici şi mari), masă (uşoare, grele).

Odată cu evoluţia înregistrată în domeniul cunoaşterii şi extinderea relaţiilor comerciale, a crescut importanţa clasificării produselor după originea geografică, iar progresele înregistrate în tehnologie au determinat prioritatea de ordin tehnic.

Printre cei care au avut preocupări de fundamentare ştiinţifică a clasificării mărfurilor se numără Johann Beckmann (Tratat de merceologie, 1793-1800), B.Buse (Îndrumar de merceologie, 1789-1801), A. Almedinger (1901)V.Poschl (Sistematica teleologică a mărfurilor şi mijloacelor pentru obţinerea şi utilizarea lor ş.a. O contribuţie importantă la elaborarea bazelor teoretice ale clasificării mărfurilor a fost adusă de G.Grundke. Luând ca model sistemul de clasificare ierarhică  din ştiinţele naturii, Grundke delimitează nouă niveluri de ordonare a produselor: diviziune, grupă (subgrupă), clasă, ordin, gen, specie, subspecie, sort, clasă de calitate. Noţiunea de specie, care desemnează produsele care au toate proprietăţile importante identice, reprezintă după opinia autorului, noţiunea de bază a sistematicii produselor.

Abordarea în scopuri practice a mulţimii mărfurilor, în continuă diversificare, a determinat intensificarea preocupărilor pentru elaborarea unor sisteme de clasificare, potrivit cerinţelor specifice unui sau altui domeniu de activitate. De-a lungul timpului, în urma progreselor tehnologiei si ştiinţei ci pe măsură dezvoltării comerţului, importanţa sistematizării mărfurilor alimentare a crescut, determinând realizarea de sisteme de clasificare cu utilitate practică .

Loading...