loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Proprietăţile mărfurilor pot fi grupate şi definite după mai multe criterii:

 1. În funcţie de ponderea pe care o au în stabilirea calităţii se disting:
 • proprietăţi critice – care determină în mod decisiv calitatea mărfurilor, ele reprezentând circa 10 % din numărul total al proprietăţilor (de exemplu, proprietăţile igienico-sanitare ale produselor);
 • proprietăţi importante – cele care au o influenţă considerabilă asupra calităţii produselor; numărul lor reprezintă circa 40 % din totalul proprietăţilor (de exemplu proprietăţile nutritive ale alimentelor);
 • proprietăţi minore – cu influenţă redusă asupra calităţii, dar care au o pondere mai mare în totalul proprietăţilor, de circa 50 %.
  1. În funcţie de modalitatea de determinare există:
 • proprietăţi măsurate direct (masă, dimensiuni, compoziţie chimică etc.);
 • proprietăţi măsurate indirect (durabilitate, siguranţă în funcţionare etc.);
 • proprietăţi apreciate organoleptic (culoare, gust, miros etc.).
  1. După aportul adus la serviciul pe care îl îndeplinesc în timpul utilizării, se deosebesc proprietăţi:
 • tehnico-funcţionale (rezistenţă, durabilitate, fiabilitate etc.);
 • economice (consum de energie, cheltuieli în utilizare, cheltuieli cu piese de schimb etc.);
 • psiho-senzoriale (estetice şi organoleptice);
 • ergonomice (confort în utilizare etc.);
 • ecologice (grad de poluare a mediului etc.).
  1. După ramura ştiinţifică care se ocupă de studiul proprietăţilor distingem:
 • proprietăţi fizice (optice, mecanice, termice, electrice etc.);
 • proprietăţi chimice (rezistenţa la acizi şi baze, rezistenţa la coroziune etc.);
 • proprietăţi igienico-sanitare (conţinutul de toxine, conţinutul şi natura microorganismelor etc.);
 • proprietăţi tehnologice (sudabilitate, deformabilitate etc.).
  1. După modul de exprimare proprietăţile sunt:
 • exprimate cifric (30 kg, 25 cm);
 • exprimate în valori absolute (34 m, 10 l);
 • exprimate în valori relative (5 %);
 • exprimate în valori de interval (14 + 1).
 • exprimate noţional (dulce-amar, moale, clar-opalescent).
Loading...