loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În condiţiile actuale ale pieţei interne şi internaţionale, produsul trebuie să fie definit în strânsă legătură cu conceptul de marketing. Conform acestui concept, produsul reprezintă ansamblul elementelor ce generează cererea exprimată de consumator pe piaţă. Aceasta depinde atât de creaţia inginerească, cât şi de prezentarea produsului, de canalele de distribuţie, preţul, calitatea, prestigiul pe care-l oferă utilizatorului etc.

Sortimentul reprezintă mulţimea mărfurilor realizate sau comercializate de o  anumită  unitate, structurată calitativ şi cantitativ, în funcţie de anumite criterii, astfel încât să corespundă cererii în general, sau cererii unui segment de consumatori şi să contribuie la asigurarea  unei activităţi de producţie, respectiv comerciale rentabile.

Structura sortimentului reprezintă totalitatea elementelor sale componente şi a relaţiilor dintre ele, respectiv o modalitate specifică de grupare şi ordonare a acestora.

Între nevoi, structura gamei sortimentale, calitatea produselor şi eficienţa economică există o relaţie de interdependenţă dinamică.

Diversificarea sortimentală poate fi dezvoltată: pe orizontală (presupune mărirea numărului liniilor de produse, deci adoptarea unei modalităţi extensive) sau pe verticală (presupune cercetare şi inovaţie, îmbunătăţirea liniilor actuale prin utilizarea de noi materiale, tehnologii, deci adoptarea unei modalităţi intensive).

Modernizarea sortimentală presupune optimizarea elementelor existente, reformularea acestora.

Optimizarea gamei sortimentale se poate face prin metoda de programare multifactorială. Produsele absolut noi satisfac nevoile latente ale consumatorilor.

Loading...