loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

După provenienţă standardele se clasifică în:

 • Standarde naţionale, care sunt elaborate, aprobate sau adoptate după caz, de un organism naţional de standardizare şi care este pus la dispoziţia publicului;
 • Standarde europene, care sunt adoptate de către un organism european cu activitate de standardizare;
 • Standarde internaţionale, care sunt adoptate de către un organism internaţional cu activitate de standardizare.

De menţionat este faptul că standardele internaţionale şi europene se publică în România numai după adoptarea lor ca standarde naţionale.

După conţinutul lor, standardele se clasifică în:

 • Standarde generale, care se referă la o problemă valabilă pentru una sau chiar mai multe grupe de produse, de simbolizare, codificare, metode statistico-matematice de control al calităţii produselor;
 • Standarde complete de produs, referitoare la obţinerea şi comercializarea unui singur produs. Ele conţin o serie de condiţii tehnico-economice care trebuie să fie îndeplinite de un produs, condiţii tehnice de calitate (formă şi dimensiuni, condiţii de funcţionare, fiabilitate, condiţii de siguranţă şi de protecţie a vieţii şi a mediului înconjurător), reguli pentru verificarea calităţii, metode de verificare a calităţii, precum şi prevederile privind recepţia, conţinutul marcării şi modul de marcare, pentru identificarea produsului şi a producătorului;
 • Standarde parţiale de produs, care detaliază unul sau două capitole dintr-un standard complet de produs, spre exemplu:
  • standarde de dimensiuni,
  • standarde de marcare,
  • standarde de reguli privind verificarea calităţii,
  • standarde de analize şi încercări,
  • standarde de ambalare, depozitare şi transport.

O altă clasificare a standardelor după conţinut, conform SR 10000/1-94, le grupează în:

 • standarde de bază, cu aplicabilitate generală sau care conţin prevederi generale pentru un anumit domeniu;
 • standarde de terminologie, care „fixează” termenii utilizaţi în diferite domenii;
 • standarde de încercări, care detaliază metodele de încercare aplicate pentru caracterizarea produselor sau serviciilor;
 • standarde de produse, care specifică cerinţele ce urmează a fi îndeplinite de procese, asigurându-se astfel aptitudinea de utilizare a lor;
 • standarde de servicii, care descriu cerinţele referitoare la servicii, pentru asigurarea aptitudinii lor de utilizare;
 • standarde de interfaţă, caracterizând interfaţa existentă între produse, procese, sisteme în punctele lor de conexiune;
 • standarde de date, conţinând datele necesare pentru caracterizarea completă a unui produs, proces, serviciu.
Loading...