loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Depozitele sunt verigi structurale ale unei unităţi care dispune de utilaje, instalaţii sau dispozitive specifice, destinate efectuării diverselor operaţiuni de păstrare şi livrare a materialelor sau produselor finite potrivit destinaţiilor acestora.

Principalele operaţii efectuate în depozite sunt: primirea, păstrarea şi livrarea mărfurilor. În unele cazuri se pot efectua şi o serie de activităţi de prelucrare, ambalare etc.

Clasificarea depozitelor are la bază o serie de criterii, dintre care cele mai semnificative sunt:

 1. după caracterul operaţiilor, deosebim depozite:
 • de achiziţie (se primesc mărfuri de la diferiţi furnizori, se formează sortimentul comercial);
 • de repartiţie (divizarea loturilor de mărfuri, formarea sortimentului comercial în loturi necesare magazinelor de desfacere cu amănuntul);
 • de transbordare (primirea mărfurilor ce urmează să fie transferate de la un mijloc de transport la altul: cale ferată – maritim; auto – cale ferată etc.);
 • de păstrare, care pot fi:
  • după durata păstrării: - pentru păstrare de scurtă durată;
   • pentru păstrare de lungă durată;
  • după construcţie: - obişnuite;
   • speciale (silozuri, frigorifice etc.).

2.   după produsele depozitate:

 • specializate:
 • de strictă specializare (silozuri ciment, cartofi etc.);
 • pentru anumite grupe de mărfuri (textile, farmaceutice, metalo-chimice etc.);
 • combinate:

- pentru mai multe grupe de mărfuri alăturate prin condiţiile de păstrare şi cererea de mărfuri (galanterie-mercerie, confecţii-tricotaje, piese auto-anvelope-consumabile auto etc.);

 • universale:
  • pentru mărfurile alimentare;
  • pentru mărfurile industriale.
 • mixte: atât pentru mărfurile alimentare, cât şi pentru cele nealimentare.

3.   după aptitudinile produsului, respectiv după forma de prezentare:

 • depozite pentru produse în vrac (formă de depozitare şi transport în grămezi neambalate a materialelor pulverulente, granulare sau în bucăţi);
 • depozite pentru produse ambalate;
 • depozite combinate (produsele pot fi în vrac sau ambalate).

4.   după natura constructivă:

 • depozite deschise (platforme neacoperite: pentru materiale de construcţii, lemn etc.);
 • depozite semideschise (platforme acoperite: şoproane pentru legume-fructe, semifabricate din lemn etc.);
 • depozite închise (construcţii speciale cu unul sau mai multe niveluri).

 

5.   după gradul de dotare:

 • neutilate (simple);
 • utilate: - cu ventilaţie mecanică

- frigorifice

 • cu atmosferă controlată
 • mixte.

Unele depozite sunt prevăzute cu maşini, instalaţii şi dispozitive pentru aşezarea şi păstrarea mărfurilor, în care se includ aparatele de control, aparatele pentru luarea probelor, aparatele pentru controlul regimului mediului ambiant.

Depozitele pentru produsele alimentare au utilaje pentru păstrarea la rece, pentru prelucrarea parţială, instalaţii de aerisire. Ele fac posibilă reglarea temperaturii şi umidităţii din spaţiile de depozitare.

În funcţie de felul mărfurilor se stabileşte şi nivelul de iluminare. Se are în vedere, că  acţiunea directă şi continuă a luminii solare accelerează procesele biochimice din produse,  înrăutăţind calitatea acestora. În timpul depozitării, mărfurile trebuie protejate împotriva acţiunii insectelor, rozătoarelor etc., folosind insecticide şi raticide.

Loading...