loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În  conformitate  cu  Hotărîrea  de  Guvern  nr  1068  despre  Regulule de  receptive  cantitativă și

calitativă a mărfurilor Cumpărătorul efectuează recepţionarea mărfii conform cantităţii şi calităţii de sine stătător, exceptînd cazurile menţionate în Regulamentul numit.

La recepţionarea mărfii se verifică conformitatea ei cu prevederile documentelor normative de standardizare şi a prescripţiilor tehnice.

Recepţionarea mărfii se efectuează, de asemenea, în conformitate cu datele indicate în marcaj şi în documentele de însoţire, de transport, care confirmă cantitatea şi calitatea mărfii livrate (facturi  sau facturi de expediţie cu transportul feroviar -specificări, liste, etichete de ambalare, paşapoarte tehnice, certificate de conformitate, certificate de calitate a producătorului etc.), precum şi în conformitate cu condiţiile contractului. În cazul în care documentele menţionate sau unele din ele lipsesc, recepţionarea mărfii nu se efectuează, dacă contractul nu prevede altceva, iar la întocmirea actului se indică documentele care lipsesc şi care influenţează recepţionarea mărfii după cantitate şi calitate.

Cînd se depistează manco sau marfa este de calitate inadecvată, în cazul necesităţii întocmirii actului bilateral, chemarea reprezentantului furnizorului este obligatorie, cu excepţia cazurilor menţionate în prezentul Regulament.

În avizul de chemare a reprezentantului furnizorului se indică:

  • denumirea mărfii , data expedierii , numerele documentelor de trăsură sau de primire- predare;
  • cantitatea mărfii care lipseşte şi valoarea ei, caracterul lipsei (numărul de locuri separate, lipsa în ambalajul deteriorat şi alte date care confirmă lipsa sau calitatea inadecvată a mărfii);
  • starea sigiliilor;
  • defecţiunile principale depistate în marfă, cantitatea mărfii de calitate inferioară;
  • timpul fixat pentru recepţionarea bilaterală comună a mărfii care corespunde cantităţii şi calităţii (în termenele stabilite de legislaţia în vigoare şi de contract).

Cînd reprezentantul furnizorului nu se prezintă la chemarea cumpărătorului în termenele stabilite şi în cazurile în care chemarea reprezentantului furnizorului nu este obligatorie, verificarea cantităţii mărfii se efectuează cu participarea unui reprezentant competent al unei alte persoane juridice (expert al unor organizaţii specializate în acest domeniu), organ al controlului de stat, desemnat la înţelegerea cu conducătorul (locţiitorul conducătorului) acestei persoane sau organ juridic, iar verificarea calităţii mărfii - cu participarea reprezentantului organelor care efectuează controlul de  stat al calităţii mărfii (centrele de igienă şi epidemiologie ale Ministerului Sănătăţii şi organele Departamentului Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie). În cazul lipsei persoanelor date la locul aflării cumpărătorului controlul se efectuează cu participarea unui reprezentant competent al organului administraţiei publice locale, desemnat cu acordul acestui organ.

Recepţionarea mărfii poate fi efectuată de către cumpărător unilateral şi în cazul în care  furnizorul a consimţit recepţionarea unilaterală de către cumpărător a mărfii, fără participarea reprezentanţilor.

Reprezentanţii desemnaţi pentru a participa la recepţionare sînt obligaţi să aibă un certificat unic cu ştampila persoanei juridice, inclusiv a organului de stat, semnat de conducătorul persoanei (organului) juridice sau de locţiitorul lui.

Cumpărătorul poate efectua, în conformitate cu legislaţia, documentele normative de standardizare sau contractul, controlul selectiv al cantităţii şi calităţii mărfii sau unei părţi a ei cu extinderea rezultatelor controlului asupra întregului lot de mărfuri.

Drept lot de marfă este considerată marfa care în cazul expedierii sau transmiterii (livrării) în adresa cumpărătorului este legalizată printr-un document de transport sau de însoţire unic, indiferent de numărul locurilor de ambalaj şi numărul de locuri de transport, necesare pentru transportarea ei.

Loading...