loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Uniunea Europeana ar fi de neconceput fara existenta politicilor economice comune. Cum au aparut ele?

Integrarea economica interstatala a facut posibil saltul de la interventionismul statal la cel suprastatal. Totodata, ea a deschis calea cooperarii între factorii de decizie aflati la cele doua niveluri, între institutiile respective.

Aceasta noua posibilitate a aparut datorita cedarii liber consimtite, de catre statele membre ale comunitatii europene, a unor prerogative ale suveranitatii lor nationale în favoarea institutiilor comunitare (dreptul de a fixa taxe vamale, de a „bate" moneda nationala etc.). Evolutiile ulterioare au demonstrat ca aceasta renuntare a fost larg compensata prin avantajele ce decurg din noua suveranitate - aceea a Uniunii Europene ca entitate.

Politicile economice comune sunt rodul cooperarii între cele doua niveluri de decizie.

În ordine cronologica, prima lansata a fost politica agricola comuna (1962), pe vremea Europei „celor sase" - Franta, Germania, Italia, Belgia, Olanda si Luxemburg - considerate „state fondatoare". Prin aceasta politica se urmarea iesirea din situatia de criza de subproductie existenta pe piata produselor agricole, imediat dupa sfârsitul celui de-al doilea razboi mondial.

Succesul PAC a fost deplin. Oferta a crescut considerabil. Siguranta alimentara si calitatea produselor au fost asigurate. Ulterior, PAC avea sa intre într-o faza de criza de supra-productie, când accentul a fost pus pe reducerea ofertei în raport cu cererea. Politica agricola comuna a fost marea beneficiara a existentei si functionarii celorlalte politici economice comunitare.

Politica comerciala comuna a însemnat eliminarea progresiva a taxelor vamale si a restrictiilor netarifare, în cadrul schimburilor intracomunitare, ceea ce a facilitat si comertul reciproc cu produse agricole. Piata comuna s-a realizat, în primul rând, în sectorul agricol. Tariful vamal comun extern, intrat în vigoare la 1 iulie 1968, a asigurat, dupa caz, o protectie si a productiei agricole comunitare, desi el a scazut continuu, datorita negocierilor din cadrul GATT/OMC.

Politica bugetara a Uniunii a satisfacut preferenţial cerinţele PAC; de câte ori au fost luate în discuţie proiectele de buget comunitare, s-au manifestat puternice disensiuni între reprezentantii tarilor membre,în primul rând din acest motiv.

Politica monetara comuna, dupa parcurgerea a doua etape preliminare, cea a asa-numitului sarpe monetar (1972-1978) si cea a sistemului monetar european (1979-1998) intra într-o etapa calitativ superioara, etapa Uniunii Economice si Monetare, prin lansarea oficiala a monedei unice euro, la 31 decembrie 1998, prin crearea Bancii Centrale Europene, devenita operationala la 1 ianuarie 1999 si prin încheierea procesului de retragere din circulatie a monedelor nationale ale statelor care aderasera la euro, la 1 martie 2002, moment în care euro devine efectiv moneda unica.

Euro a marit efectul de antrenare generat de procesul de integrare economica interstatala, prin alinierea în jos a ratelor inflatiei si ale dobânzii, tendinta care a stimulat investitiile si, în consecinta , cresterea economica la nivelul UE.

Euro a facilitat considerabil stabilirea unor preturi unice, ceea ce a consolidat marea piata interna europeana.

Semnificaţia formarii Marii Piete Unice Europene

Actul Unic European (1 iulie 1987) a dinamizat procesul de integrare vest- europeana. El a prevazut ca, pâna la data de 31 decembrie 1992, sa fie realizata definitiv marea piata unica, un spatiu economic fara frontiere.

Marea piata unica este chemata sa asigure cele patru libertati de circulatie: a marfurilor, a persoanelor, a serviciilor si a capitalurilor. Aceste liberalizari nu s-au produs simultan, ci în ritmuri diferite. Deosebiri de ritm s-au înregistrat nu numai între diferitele fluxuri, ci si în interiorul lor ,între segmentele care le compun.

Astfel, prima liberalizare s-a înfaptuit în domeniul circulatiei capitalului. Libera circulatie a marfurilor a devenit posibila gratie politicii comerciale comune. Un rol important au jucat si diverse reglementari, cum sunt cele privind fiscalitatea sau recunoasterea reciproca a calitatii produselor. Libera circulatie a persoanelor a debutat prin libertatea trecerii frontierelor (un rol important revenind acordului de la Schengen) si apoi prin abolirea discriminarii de nationalitate, în privinta angajarii, salarizarii, conditiilor de munca. Tratatul de la Amsterdam a avut un rol considerabil pe planul respectarii drepturilor omului, a persoanei. Liberalizarea serviciilor a evidentiat un ritm mai rapid în cazul serviciilor bancare, urmate de cele din domeniul valorilor mobiliare si din cel al asigurarilor. Marea piata unica reprezinta principala pârghie a performantelor Uniunii Europene.

Loading...