loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Politica europeana de vecinitatate a aparut ca urmare aderarii la UE a 10 noi state membre in mai 2004.Obiectivul principal este de a impartasi benificiile acestei extinderi cu statele din vecinatate apropiata pentru care pe termen mediu nu exista perspectiva de aderare la uniune europeana.Politica europeana de vecinatate a afost conceputa in asa fel incit sa evite aparitia unor linii de diviziune dintre europa extinsa si vecinii acesteia, oferindu-le statelor vecine posibilitatea de a participa la activitatile UE prin intermediul unei colaborari politice si economice mai strinse.

In domeniul politic este preconizata intesificarea dialogului cu UE si asistenta din partea acesteia pentru consolidarea institutiilor care garanteaza democratia si statul de drept.De asemenea se asteapta o colaborarea mai strinsa in domeniul politicii externe si de securitate

IN domeniul economic. Obiectivele politici europene de vecinate sunt consolidarea relatiilor comerciale, sporirea asistentei tehnice si financiare, participarea graduala intr-o serie de programe si politici a UE dar si participarea la piata interna a UE prin aproximarea rezultativa si integrarea graduala a retelelor de transport , energetice si de cominicare.

De la 01 mai 2004 a fost ceea mai mare extindere a UE , aceasta a dus la cresterea populatie care era de 380 care s-a marit cu 100miln ,la un PIB in acea perioada era de 10 milrd euro si la cresterea rolului politic , geografic, economic al UE pe conotientul europena si pe intreaga lume.

Realizarea politicii europene de vecinatate are loc in 2 etape:

  1. etapa presupune stabilirea in strinsa colaborare cu statele vecine a unei agende de reforme realiste
  2. etapa - ofera asistenta pentru realizarea acestor obiective

La prima etapa ( acea de stabilire a reformelor ) UE incheie cu statele vecine planuri de actiune individuale in cadrul politicii europene de vecinatate.

Planurile de actiune acopera o serie de domenii:

  • dialogul si reforma politica
  • relatiile comerciale si masurile de pregatire a partenerilor pentru participarea graduala la piata interna a UE
  • precum si la politicile in domeniul afacerilor juridice si interne a energie, a transporturilor

La etapa a doua (cea de asistenta a reformelor) statele partenere vor primi asistenta tehnica si financiara din partea UE pentru continuarea procesului de reforme si integrare.Dupa 2007 programele actuale de asistenta au fost prelungite in cazul RM , dar si inlocuirea printr-un program nou nimit Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat al UE. Asistenta prin instrumenul euriope de vecintiate dva fi acordata pentru neceistatile prioritate ale statelor partenere si pentru impelnmetarea obiectivelor planurilor de actiune .

In perioada anilor2007-2013 acodadre statelor vecine a circa 15 milrd de UE in cadrul instrumentrulul european dei vecinaittatae si parteneriat aproape de 2 ori mai mult decit asistenta oferita statelor , a politicii europene din 2006

Loading...