loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Regulamentul BN privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar, pe suport de hârtie, stabileşte că toate instrumentele de plată (ordin de plată cu valori sub 500 milioane lei, cecuri, cambii şi bilete la ordin, indiferent de valoarea acestora) se realizează prin intermediul caselor. Zilnic între orele 1000 - 1130, în cursul şedinţelor de compensare, care au loc în casele de compensaţie, schimbul de instrumente de plată compensabile se realizează bilateral între agenţii de compensare ai unităţilor bancare participante.

În decursul unei şedinţe de compensare se disting două etape:

  • prima etapă destinată transferului de instrumente de plată compensabile;
  • a doua etapă, destinată operaţiilor de corecţie prin luarea în considerare a refuzului transferului de instrumente de plată sau de date procesate greşit, anterior.

Şedinţa de compensare se finalizează atunci când inspectorul de compensare din cadrul BNR constată că totalul sumelor încasate de Casa de compensaţii este egal cu totalul sumelor plătite.

  • Intervalele de timp în care se compensează instrumentele de plată variază de la două zile (pentru circuitul local) până la şapte zile pentru circuitul naţional, în cazul unui ordin de plată.

Circuitul de compensare ale instrumentelor de plată de debit (cecuri, cambii, bilete la ordin) durează mai mult datorită particularităţilor pe care le prezintă şi datorită verificării existenţei disponibilităţii băneşti existente în contul clientului plătitor (trăgătorul, trasul sau altă persoană obligată).

Duratele maxime ale circuitelor variază de la 3 zile pentru cele cu circuit local, până la 9 zile pentru cele cu circuit naţional.

Alte instrumente şi modalităţi de plată

Ca urmare a expresiei îndelungate, băncile din ţările dezvoltate oferă clienţilor şi alte instrumente şi modalităţi de plată, faţă de cele prezentate.

Banca la domiciliu (home banking) semnifică realizarea tranzacţiilor bancare prin telefon. Această modalitate este utilizată de către clienţii individuali, persoane fizice şi agenţi economici, care prin intermediul mijloacelor de comunicaţii, au acces la centrul computerizat al instituţie financiare.

În cazul în care se utilizează aparate telefonice, serviciul este cunoscut sub numele de phone banking. Accesul direct la serviciile băncilor se poate asigura prin terminale videotext (Minitel în Franţa), sau prin prestarea de către companiile telefonice a unor servicii de transfer de fonduri sau plăţi privind facturile (SUA).

La modul general, serviciile oferite prin acest sistem modern sunt:

  • furnizarea de informaţii cu privire la soldul contului;
  • solicitarea de carnete de cecuri;
  • transferul sumelor între conturi;
  • plata facturilor.

Telebankingul

Reprezintă o modalitate de transmitere a informaţiilor privind extrasele de cont şi instrucţiunile de plată. Datele sunt schimbate, în cadrul acestui sistem, prin intermediul transferurilor de fişiere, cu privire la ordinele de transfer credit, transfer debit sau cecuri. Este practicat, în special, de către agenţii economici care au un volum mare de plăţi de efectuat şi care dispun de un sistem de contabilitate automatizat.

Banii electronici

Utilizarea Internet-ului în scopuri comerciale, respectiv crearea magazinelor virtuale, permite clienţilor vizualizarea acestora, achiziţionarea produselor care sunt oferite şi plata cumpărătorilor pe bază de credit. Riscul aferent unor asemenea operaţiuni este ridicat, întrucât prin receptarea mesajelor prin Internet, securitatea transferurilor este scăzută. Pentru soluţionarea acestui aspect, se preconizează ca între cumpărător şi vânzător să se stabilească anumite înţelegeri înainte de încheierea tranzacţiilor.

Loading...