loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Indiferent de natura tranzacţiei sau a persoanei fizice sau juridice care a ordonat transferul fondurilor, aceasta se poate realiza prin:

 1. Transfer letric prin poştă (par avion).
 2. Transfer telegrafic.
 3. Transfer prin sistemul SWIFT.
 4. Transfer prin sistemul TARGET.
  1. Transferul letric

Din punct de vedere istoric, este primul utilizat de bănci şi, în esenţă, constă în transmiterea fizică a înscrisului printr-un anumit mijloc de transport (de la caleaşcă la avion) de la o bancă la alta.

 1. Transferul telegrafic

A început a fi utilizat de bănci la scurt timp după descoperirea telegrafiei, o dată cu noile realizări tehnice în domeniu: transmiterea prin cablu, iar în prezent, prin telex şi fax. Abreviat TT (Telegrafic transfer), constituie o modalitate mult mai rapidă de transmitere a informaţiilor privind transferul fondurilor decât transferul letric şi, bineînţeles, mai scumpă. În esenţă, conţine aceleaşi detalii ca şi transferul letric.

 1. Transferul prin sistemul SWIFT

SWIFT constituie o tehnică computerizată de transmitere a mesajelor. Într-o abordare simplă, este similar transferului telegrafic sau prin telex, cu particularităţile determinate de sistemul computerizat integrat care îl defineşte şi securitatea absolută a transmiterii informaţiilor.

Expresia SWIFT, utilizată adesea în practică ca un termen în sine, reprezintă de fapt, abrevierea pentru Society for Worldwide Interbank Financial telecomunications (Societatea pentru

Telecomunicaţii Financiare Interbancare Mondiale), societate constituită în 1973, prin asocierea a 239 de bănci din diferite ţări, cu sediul la Bruxelles şi care a devenit operaţională începând cu 1977.

Transmiterea mesajelor în sistem SWIFT se poate realiza:

 • cu prioritate normal, sau ordinar, ceea ce înseamnă că mesajele sunt transmise în ordinea introducerii lor în sistem;
 • cu prioritate urgent, un mesaj ce poartă o astfel de menţiune fiind întotdeauna transmis înaintea tuturor celor ce fac parte din grupa normale; dar şi cele urgente, dacă sunt mai multe, sunt transmise în ordinea introducerii lor. Ca procedură de ansamblu, mesajele cu prioritate urgent pot fi asemănate cu transferurile telegrafice:
 • cu prioritate sistem; sunt mesaje cu un circuit limitat, generate şi transmise numai pe calculatoarele societăţii SWIFT pentru transmiterea unor informaţii de importanţă majoră şi care sunt din nou recepţionate de toate băncile ce au aderat la SWIFT.
 1. Transferul prin sistemul TARGET

TARGET reprezintă acronimul pentru Transeuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer, numele sistemului de transfer interbancar de fonduri care va asigura integrarea pieţei monetare şi, implicit, punerea în aplicare a politicii monetare unice în Stadiul al Treilea al Uniunii Economice şi Monetare. Având în vedere acest stadiu, sistemul a fost proiectat într-un asemenea mod încât să susţină procesarea plăţilor externe denominante în euro, ca şi cm ar fi plăţi interne. Obiectivul principal al acestui sistem este acela de a permite ca transferurile de fonduri băneşti şi, în special, ale celor legate de piaţa monetară să fie făcute în spaţiul euro la costuri scăzute, cu un înalt grad de securitate şi o viteză sporită a procesării.

Loading...