loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Primele tipuri de riscuri cărora trebuie să le facă faţă, în mod uzual, cei doi parteneri care au încheiat o tranzacţie sunt riscul de credit şi riscul de lichiditate.

Riscul de credit constă în pericolul ca, pe parcursul derulării unei tranzacţii, una dintre părţi să sufere o pierdere în legătură cu realizarea creanţelor pe care le are asupra celorlalţi participanţi.

Riscul de lichiditate constă în pericolul ca partenerul care datorează fondurile băneşti într-o tranzacţie să fie în imposibilitatea de a se achita de obligaţia de plată. Acest fapt, în primul rând, afectează negativ poziţia de lichiditate a primitorului banilor, pe care acesta mizează că o va avea la un anumit moment.

Tipul de risc caracteristic sistemelor de plăţi şi decontări care poate degenera în risc sistemic, este cunoscut sub denumirea de risc în decontare.

Riscul în decontare se poate produce din multiple alte cauze decât lipsa temporară de lichiditate a unei bănci şi poate induce o criză de lichiditate şi pentru ceilalţi participanţi în sistem. Caracteristicile privind momentul apariţiei şi manifestarea riscului în decontare sunt determinate, în mare măsură, de modul în care anumit sistem interbancar de transfer de fonduri decontează tranzacţiile, fie pe bază multilaterală netă, fie pe bază continuă brută, dar depind şi de alţi factori, cum ar fi, de exemplu, infrastructura tehnică.

Loading...