loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Banul public este reprezentat de banii cheltuiţi prin intermediul bugetului de stat şi aflaţi la dispoziţia guvernului. Deciziile acestuia privind destinaţia banilor publici afectează întreaga societate, inclusiv persoanele private. Acestea din urmă dispun de aşa-numiţii bani privaţi, echivalentul contribuţiei factorilor de producţie aflaţi în proprietate privată la realizarea întregului produs intern brut. Banii privaţi sunt magia libertăţii economice, cheltuirea lor fiind rezultatul deciziilor libere ale agenţilor economici privaţi. Creşterea nivelului general al preţurilor micşorează masa banilor privaţi reali, aşa cum se întâmplă şi cu banii publici. Dar poziţia agenţilor economici faţă de inflaţie este inegală: în timp ce banii publici sunt supuşi unor rectificări bugetare, cauzate de diferite motive, inclusiv de inflaţie, banii privaţi au un statut pasiv, suportă inflaţia fără împotrivire.

Istoria apariţiei băncilor

Originea băncilor nu este clarificată. După unele păreri, primii bancheri s-au ocupat cu schimbul de bani în vremea când circulau monede metalice de multiple provenienţe şi valori, astfel încât schimbul avea o importanţă economică şi socială. Apariţia băncilor ar coincide cu apariţia monedelor metalice. Alte păreri susţin că apariţia băncilor ar fi legată de preocuparea concentrării sub formă de depuneri a disponibilităţilor băneşti, altor persoane în căutare de bani. O asemenea ocupaţie a existat probabil la egipteni şi fenicieni şi sigur la greci ("trapeziţii") şi romani ("argentarii"). Alte opinii situează apariţia băncilor în perioada în care depunătorii de bani, deci titularii de conturi ţinute de o persoană fizică sau de o firmă, au avut posibilitatea să efectueze o plată prin simple dispoziţii de virare a sumelor din conturile lor în cele ale beneficiarilor. Această uşurare considerabilă a plăţilor este opera băncilor zise "de viramente", ca şi cele din oraşele- republici italiene din sec. XII-XIV. Banca din Veneţia - se pare prima dintre ele - a fost înfiinţată în 1171, iar în 1587 a fost recunoscută oficial ca bancă de viramente sub denumirea de Banco di Rialto. Au urmat: băncile din Genua (1407), Amsterdam (1609), Hamburg (1619), Rotterdam (1635)10.

În sensul modern al cuvântului, băncile au apărut odată cu crearea monedei fiduciare11 cu emisiunea de bilete de bancă. Primele organizaţii bancare apar între secolele XII şi XVII (Tabelul nr. 1 ).

Tabelul 1 Apariţia primelor organizaţii bancare

ANUL

DENUMIREA ORGANIZAŢIEI BANCARE

1171

Banca de Veneţia

1341

Banca de Barcelona

1407

Banca de San Giorgio

1593

Banca de Milano

1608

Banca de Amsterdam

1619

Banca de Hamburg

1650

Banca de Stockholm

1694

Banca de Angliei

Sursa: GHEORGHE MANOLESCU, Monedă şi credit, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2001, pp. 104 - 105

Loading...