loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În RM din 1991 este format sistemul bancar din două nivele. Nivelul superior - B.N.M., iar cel inferior 19 bănci comerciale şi 4 sucursale a băncilor străine (1 ianuarie2002). În prezent 15 bănci comerciale. Banca Naţională a Moldovei îndeplineşte funcţia de bancă centrală de emisie,asigură reglarea şi supravegherea băncilor comerciale, de asemenea elaborează politica monetar-creditară şi cea valutară a statului.

Funcţiile de bază ale B.N.M. sunt: £determinarea politicii monetar-creditare;£asigură reglarea masei monetare şi, în special, a numerarului;

£determină politica valutară a statului, precum şi efectuează controlul valutar asupra persoanelor

juridice cărora li s-a dat dreptul de a efectua asemenea operaţiuni;

£eliberarea licenţelor băncilor comerciale şi controlul asupra activităţii lor;

£stabileşte rezervele minime ale băncilor comerciale;

£stabileşte rata dobânzii;

£asigură dirijarea cu rezervele valutare ale statului;£asigură controlul valutar.

Nivelul inferior îl formează băncile comerciale, ce asigură decontările prin virament şi cele de casă ale persoanelor juridice şi fizice şi acordă un spectru larg de servicii bancare de caracter universal. Marea majoritate au format Asociaţia Băncilor din Moldova.

În R.M., Banca Naţională a Moldovei a fost formată în 1991, atunci a apărut şi legea"Cu privire la Banca Naţională de Stat a Republicii Moldova", care, apoi, a fost înlocuită cu "Legea privind Banca Naţională a Moldovei" din 1995.Pe măsura dezvoltării societăţii, a crescut şi rolul băncilor centrale.

Republica Moldova - organul suprem de conducere este Consiliul de Administraţie Consiliul Administrativ al B.N.M. este compus din 5 membri: Guvernatorul B.N.M. - preşedintele Consiliului, prim viceguvernator B.N.M. - vicepreşedintele Consiliului, 3 viceguvernatori ai B.N.M.

Toţi membrii Consiliului sunt numiţi de Parlament, la propunerea speaker-ului. Orice candidatură îşi poate exercita funcţia numai de două ori. Ei trebuie să fie cetăţeni ai R.M., să aibă reputaţie impecabilă şi o experienţă de muncă de numai puţin de 10 ani. Ei se aleg pe un termen de 7 ani. B.N.M. este o persoană juridică independentă şi poartă răspundere faţă de Parlament. B.N.M. dispune de imunitate fiscală.

Banca Centrală îndeplineşte următoarele funcţii:

  1. de emisiune;
  2. banca băncilor;
  3. bancherul statului;
  4. centru valutar;
  5. de
Loading...