loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Comerţul cu bani

Băncile comerciale, în accepţiune modernă, au apărut în legătură cu dezvoltarea comerţului şi acumulările de capitaluri băneşti, expresie a dezvoltării producţiei şi expansiunii economiei. Participând la dezvoltarea operaţiunilor comerciale prin intermediul titlurilor cambiale, în mod firesc, aceste bănci au primit apelativul de "bănci comerciale".

În epoca contemporană, rolul şi locul băncilor comerciale sunt strâns legate de calitatea lor de intermediari, în contextul relaţiei economii-investiţii, relaţie fundamentală în ceea ce priveşte asigurarea creşterii economice. Mobilizarea economiilor băneşti ale agenţilor economici şi populaţiei într-un cadru organizat, la dispoziţia băncilor, constituie o principală premisă a dezvoltării economice.

Operaţiunile băncii comerciale

  1. Operaţiunile pasive

Acestea sunt destinate constituirii resurselor băncilor alcătuite din resurse proprii şi resurse atrase.

Resursele proprii

Din punct de vedere al gradului de stabilitate, resursele proprii cuprind resursele stabile care pot fi plasate pe termen lung, constituite din capitalul social cash, fondul de rezervă, primele legate de capitalul social vărsat şi resurse temporare care pot fi plasate pe termen foarte scurt, constituite din rezerva generală pentru riscul de credit, provizioanele pentru riscul de credit, dividendele de plată, impozitele constituite până când devin exigibile.

Resursele atrase

Reprezintă partea cea mai activă a resurselor băncii deoarece pe seama lor banca poate face investiţii în economie, resursele proprii deţinând o pondere neînsemnată în investiţiile băncii.

  1. Operaţiuni active (investiţii)
  • Tipurile de investiţii bancare principale sunt următoarele:
  • creditele de orice fel acordate persoanelor juridice şi fizice
  • creditarea agenţilor economici;
  • creditarea persoanelor fizice;
  • Plasamente pe piaţa interbancară;
  • Plasamente în titluri financiare;
  • Operaţiuni comerciale şi de comision.
Loading...