loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Nevoile de lichidităţi ale băncii constau din necesitatea de a putea efectua plăţi imediate ca retragerile de depozite sau satisfacerea cererilor de credite.

Plasamentele cu scadenţe mai mari decât resursele băncii reprezintă un risc de lichiditate şi ele se fac din anticiparea creşterii dobânzilor pe termen lung. Deponenţii preferă scadenţe reduse pentru a se proteja împotriva inflaţiei.

De aceea, scadenţele resurselor şi plasamentele băncii trebuie în permanenţă coordonate, iar băncile trebuie să dispună permanent de active lichide pentru a face faţă, cum arătăm, retragerilor de depozite şi cererii de credite.

Cel mai lichid activ este numerarul băncii a cărui mărime şi durată de menţinere afectează profitabilitatea băncii, dar lipsa lui poate pune în dificultate banca.

Plasamentele în active lichide - depozite pe piaţa interbancară şi titluri de stat - sunt plasamente cu mare grad de lichiditate, putând fi folosite la nevoie aproape imediat pentru a face faţă necesităţilor de cash ale bănci

Loading...