loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Impactul reglementărilor prudenţiale poate fi analizat în termeni strategici, comerciali

sau financiari.

1) Din punct de vedere strategic, efectul cel mai evident al reglementărilor prudenţiale a fost crearea unei puternice constrângeri asupra dimensiunii bilanţului, conducând către orientarea băncilor spre obiective precum rentabilitatea şi controlul riscurilor. Constrângerile asupra bilanţului au fost generate de raportul de solvabilitate şi norma Cooke, prin care a fost fixată o limită a efectului de levier al fondurilor proprii. Astfel, în cazul unei bănci care acordă un împrumut de 100 milioane u.m. unei colectivităţi locale naţionale, prin respectarea normei Cooke şi aplicarea coeficientului de ponderare de 20%, rezultă că finanţarea trebuie să fie asigurată prin minim 1,6 milioane fonduri proprii, restul reprezentând finanţare prin emisiune de obligaţiuni, depozite la vedere sau recurgere la finanţare pe piaţa monetară. Fonduri proprii

____________  = 8% => Fonduri proprii = 20 mil. X 0,08 = 1,6 mil.

100mil. X 20%

Astfel, normele de solvabilitate au atribuit fondurilor proprii calitatea de indicator de gestiune, ceea ce pe plan strategic conduce la limitarea capacităţii de evoluţie a activităţii.

Pentru a răspunde exigenţelor prudenţiale instituţiile de credit pot, fie să majoreze fondurile proprii, fie să reducă volumul activităţii, orientându-se către activităţi care solicită mai puţine fonduri proprii, fie să cedeze anumite active (prin titularizare, cesiuni de create, cesiuni de filiale).

  • Incidenţa asupra politicii comerciale se regăseşte în selectarea clienţilor şi a unor activităţi puţin consumatoare de fonduri proprii.
  • Din punct de vedere al selectării clienţilor, trebuie remarcat că băncile au interesul de a selecta creditele distribuite în funcţie de ponderea care se atribuie acestora, potrivit regulamentelor privind coeficientul de solvabilitate.

Astfel cu 8 u.m. fonduri proprii pot fi acordate credite de 100 u.m. ponderate cu 100% de 200 u.m. ponderate cu 50% şi 500 u.m. în cazul creditelor ponderate cu 20%.

  • Din punct de vedere al strategiei financiare, trebuie precizat că o perioadă îndelungată de timp, băncile au jucat un rol esenţial în structurarea finanţărilor pe termen scurt şi lung, după care exigenţele sporite ale acţionarilor pentru obţinerea unei remunerări satisfăcătoare a aporturilor lor şi îndrumarea reglementărilor prudenţiale au modificat strategiile bancare. Punerea în aplicare a raportului Cooke a avut ca reacţie imediată căutarea, de către bănci, a unor metode pentru majorarea rapidă şi semnificativă a fondurilor proprii. Băncile au realizat majorări de capital sau au procedat la emisiunea de titluri subordonate.
Loading...