loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Activitatea unei bănci poate fi analizată în mod similar cu cea a unei întreprinderi, care exercită activităţi şi funcţii specifice, fiind reflectate în bilanţ şi extrabilanţier.

Sintetizând aspectele prezentate cu privire al activitatea diverselor tipuri de bănci, rezultă că acestea desfăşoară trei tipuri de activităţi care pot fi clasificate astfel:

 1. intermediere financiară, care constă în colectarea fondurilor (la vedere sau la termen) şi acordarea de credite sau achiziţii de titluri;
 2. activităţi de piaţă concretizate în operaţiuni asupra titlurilor primare şi derivate;
 3. prestarea de servicii pentru clienţi sub următoarele forme:
 • gestionarea şi punerea la dispoziţia clienţilor a mijloacelor de plată;
 • gestionarea individuală sau colectivă a activelor clienţilor;
 • acordarea de consultanţă în domenii referitoare al fuziuni, achiziţii şi emisiuni de titluri.

Instrumentul care reflectă aceste activităţi este bilanţul, în ale cărui posturi elementele sunt clasificate în funcţie de lichiditatea activelor şi exigibilitatea pasivelor.

În mod schematic, principalele posturi ale bilanţului pot fi enumerate astfel: Active (Mobilizări)

 • active lichide (numerar, depozite la Banca Centrală)
 • împrumuturi acordate altor bănci
 • credite acordate clienţilor
 • portofolii de titluri (participanţii, fuziuni achiziţii)
 • active imobiliare
Loading...