loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Veniturile şi cheltuielile sunt trecute în buget într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare stabilite prin clasificaţia bugetară elaborată de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Clasificaţia bugetară ajută la întocmirea de statistici şi raportări legate de indicatorii privind finanţele publice. Din această cauză, clasificaţia bugetară din România este aliniată la indicatorii prevăzuţi în Sistemul conturilor naţionale şi în Manualul de statistica finanţelor publice.

Subdiviziunile clasificaţiei bugetare cuprind la partea de venituri capitole, subcapitole şi paragrafe. Cheltuielile publice se grupează după clasificaţia funcţională pe părţi, capitole, subcapitole şi paragrafe, iar după clasificaţia economică pe titluri, articole şi alineate.

Prin venituri bugetare înţelegem creşterile de valoare netă rezultate dintr- o operaţiune specifică instituţiilor din sistemul public. Există patru mari categorii de venituri bugetare publice:

 1. impozite şi alte transferuri obligatorii impuse de administraţie;
 2. venituri din proprietate;
 3. venituri din vânzarea de bunuri şi servicii de către instituţiile publice;
 4. transferuri voluntare.

Principalele capitole de venituri bugetare în România sunt:

 1. Venituri curente

din care:

 1. a) venituri fiscale provin din impozite directe aşezate asupra veniturilor şi averii persoanelor fizice şi juridice particulare şi din impozite indirecte (taxe de consumaţie sau accize, taxe vamale, monopoluri fiscale, taxe de înregistrare şi de timbru).

b)veniturile nefiscale cuprind prelevările la buget cu titlu de dividend, redevenţe, chirii, arenzi etc. de la întreprinderile şi proprietăţile de stat şi de la instituţiile publice.

 1. Venituri de capital (venituri din valorificarea unor bunuri ale statului, venituri din valorificarea unor bunuri de la rezervele naţionale etc.)
 2. Venituri din operaţiuni financiare (încasări din rambursarea împrumuturilor acordate)
 3. Subventii

Cheltuielile bugetare sunt reprezentate de toate diminuările de valoare rezultate din operaţiuni la care administraţia publică este parte. Administraţia publică are două mari responsabilităţi: să ofere bunuri şi servicii publice şi să redistribuie veniturile şi averea prin transferuri. Aceste responsabilităţi sunt duse la îndeplinire, în general, prin cheltuieli publice. Pentru a avea o imagine cât mai corectă asupa acestora, se utilizează două sisteme de clasificare diferite: clasificaţia economică şi clasificaţia fimcţională.

Furnizarea de bunuri şi servicii publice către comunitate poate fi realizată prin două mijloace, reflectate analitic de clasificaţia economică a cheltuielilor:

 • producerea directă, din resurse proprii a acestora;
 • prin transferul de resurse financiare care să permită beneficiarilor să achiziţioneze direct bunurile şi serviciile de pe piaţă.

Un element esential în formularea bugetului si a politicii din domeniul alocării resurselor bugetare îl reprezintă clasificarea si prezentarea cheltuielilor în buget.

Clasificatia cheltuielilor este importantă pentru măsurarea alocatiei sectoarelor finantate în mod public, pentru asigurarea posibilitătii de verificare a acordului cu autorizatiile legislative, pentru revederea politicii si analiza performantei si pentru administrarea zilnică a bugetului.

Cheltuielile bugetare sunt clasificate în general, potrivit diferitelor nevoi, conform următoarelor categorii:

− pe functie (functională) – pentru analiză istorică si pentru analiza politicii;

− pe organizatie (administrativă) – pentru responsabilitate si administrarea bugetului;

− pe resurse (financiară) – pentru administrarea bugetului;

− pe categorii economice – pentru raportări statistice si pentru controlul financiar al agregatelor;

− pe articole– pentru acorduri si management intern;

− pe program – pentru formularea politicii si responsabilitatea performantei.

Clasificatia functională sistematizează activitătile guvernamentale conform scopului lor, fiind independentă de structura organizatională a executivului.

Această clasificatie este importantă pentru a analiza alocarea resurselor între sectoare în scopul de a putea realiza o analiză pertinentă a cheltuielilor guvernamentale si pentru a asigura compararea datelor din ani diferiti.

Clasificatia administrativă sau pe organizatii guvernamentale este necesară pentru identificarea responsabilitătilor în utilizarea resurselor bugetare si pentru administrarea zilnică a bugetului.

Clasificatia financiară are în vedere gruparea cheltuielilor în functie de momentul în care se efectuează si de modul în care afectează resursele financiare publice, având un rol important în administrarea bugetului.

Clasificatia economică este cerută pentru a realiza analiza bugetului si pentru a defini pozitia politicii financiare.

Clasificatia pe articole s-a impus pentru ratiuni de management bugetar, iar în acest sens bugetele traditionale includ o clasificatie pe articole. Această clasificatie grupează datele conform cu categoriile utilizate pentru controlul bugetar si pentru monitorizare

Clasificatia pe programe ia în considerare obiectivele politicii guvernamentale si modul de implementare al acestor politici, având întemeierea pe faptul ca un program constituie un set de activităti care urmăresc acelasi set de obiective specifice.

Loading...