loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

După întocmire, proiectul de buget este supus dezbaterii şi aprobării Parlamentului. În cadrul celei de a doua etape a procesului bugetar distingem următoarele faze:

 1. dezbaterea la nivelul comisiilor de specialitate, la care are loc avizarea proiectului;
 2. întocmirea Raportului comun;
 3. dezbaterea generală în şedinţa comună a celor două camere ale Parlamentului;
 4. votarea legii bugetului de stat;
 5. promulgarea legii bugetului de stat de către Preşedintele ţării;
 6. publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial.

Etapele examinării şi aprobării proiectului bugetului de stat sunt:

 1. Proiectul bugetului de stat, la care este anexat bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, este depus la Parlament de către Guvern împreună cu Raportul privind situaţia economică şi financiară a ţării şi proiecţia acesteia în viitor, precum şi cu proiectul legii bugetare anuale.
 2. Aceste document sunt examinate de către comisiile permanente ale fiecărei Camere (Comisia de buget şi finanţe şi alte comisii interesate), care îşi dau avizul. Totodată, examinarea este realizată şi de către Compartimentul tehnic-legislativ al fiecărei Camere.

La nivelul acestor comisii, unde are loc examinarea, sunt formulate şi amendamente. Dacă acestea măresc deficitul bugetar sunt necesare analize şi discuţii cu reprezentanţii Guvernului pentru găsirea de soluţii optime.

Comisiile permanente, precum şi Compartimentul tehnic-legislativ comunică avizul adoptat şi amendamentele propuse reunite într-un raport comun.

 1. În şedinţa comună a celor două camere ale Parlamentului are loc dezbaterea atât a proiectului bugetului de stat cât şi a raportului comun privind amendamentele. Dezbaterea proiectului de buget se realizează pe ansamblu, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, şi alineate, după caz, şi pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum şi creditele de angajament pentru acţiuni multianuale.

La această dezbatere generală participă şi primul-ministru, care expune motivele ce au condus la elaborarea proiectului bugetului de stat, a proiectului legii bugetare anuale şi a Raportului privind proiectul legii bugetului de stat.

 1. Adoptarea Legii Bugetului de stat se efectuează pe baza votului de ansamblu a legii, care poate fi deschis sau secret.
 2. Legea Bugetului de stat este supusă promulgării de către preşedintele ţării, după care este publicată în Monitorul Oficial. Legea bugetului de stat intră în vigoare de la data publicării.

Legile bugetare cuprind:

 • la venituri, estimările anului bugetar;
 • la cheltuieli, creditele bugetare determinate de autorizările conţinute în legi specifice, în structura funcţională şi economică a acestora;
 • deficitul sau excedentul bugetar, după caz; '
 • reglementări specifice exerciţiului bugetar.

Anexele legilor bugetare cuprind:

 • sintezele bugetului de stat, bugetului Fondului naţional imic de asigurări sociale de sănătate;
 • bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea;
 • sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi criteriile de repartizare a acestora;
 • alte anexe specifice.

Dacă legile bugetare nu au fost adoptate cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, Guvernul îndeplineşte sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii principali de credite, sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent. Instituţiile publice şi acţiunile noi, aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finanţate, până la aprobarea legii bugetare, în limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget.

Legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare elaborate cel mai târziu până la data de 30 noiembrie. Acestor legi rectificative li se aplică aceleaşi proceduri ca şi legilor bugetare anuale iniţiale.

Loading...