loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Execuţia bugetului de stat se încheie la 31 decembrie a fiecărui an. Conform sistemului de gestiune bugetară, efectele încheierii exerciţiului bugetar sunt:

  • orice venit neîncasat până la 31 decembrie se va încasa în contul bugetului pe anul următor, în rezultatele căruia urmează a se reflecta;
  • orice cheltuială neefectuată se va putea plăti numai în contul bugetului noului an.

În legătură cu încheierea execuţiei bugetului public, Guverul este obligat să prezinte în faţa Parlamentului modul în care a fost efectuată execuţia. Situaţiile ce se prezintă de către Guvern la sfârşitul anului sunt:

  • contul general al execuţiei bugetului de stat este documentul elaborat sub coordonarea Guvernului, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor conform prevederilor Legii finanţelor publice, care evidenţiază niveltd realizat al venitîdrilor şi cheltuielilor bugetului de stat din exerciţiul bugetar pentru care se întocmeşte;
  • rezultatul execuţiei, sub forma excedentului sau deficitului evidenţiază soldul bugetului de stat ca urmare a execuţiei bugetare a veniturilor şi cheltuielilor, care poate fi excedent, atunci când resursele devansează nevoile, sau deficit, atunci când veniturile încasate nu acoperă cheltuielile efectuate.
  • conturile anuale ale execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale şi ale ordonatorilor de credite sunt documente ce reflectă execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi ale bugetelor ordonatorilor de credite.
  • contul general al datoriei publice cuprinde conturile datoriei publice interne şi al datoriei publice externe directe ale statului şi situaţia garanţiilor guvernamentale pentru credite interne şi externe. Este întocmit anual de Ministerul Finanţelor Publice şi anexat la contul general anual de execuţie a bugetului de stat.
  • raportul public anual este întocmit, în termen de 6 luni de la primirea conturilor generale anuale, de Curtea de Conturi, pe baza informaţiilor din conturile anuale de execuţie, şi înaintat Parlamentului.

Pe baza dărilor de seamă contabile prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a bugetului de stat prezentate de organele care au această sarcină şi, în urma verificării şi analizării acestora,  Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează lucrările privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat, pe care le prezintă Guvernului.

Pentru a se putea urmări sistematic execuţia bugetară, se prevede obligaţia întocmirii contului general anual în structura bugetului aprobat de Parlament, şi care are ca anexe conturile anuale de execuţie ale bugetelor ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele lor.

Guvernul analizează şi definitivează contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi îl prezintă spre aprobare Parlamentului, până la data de 1 iulie a anului următor celui de execuţie.

Contul general anual de execuţie a bugetului de stat se aprobă prin lege o dată cu conturile anuale de execuţie ale bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, ale ordonatorilor de credite, după verificarea acestora de către Curtea de Conturi.

O dată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat se depun, se analizează şi se aprobă şi conturile fondurilor speciale aprobate.

Loading...