loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Reglementările legale pe baza cărora s-a înfiinţat Trezoreria sunt: Legea contabilităţii nr. 82/24 decembrie 1991 şi Hotărârea Guvernului nr. 78/15 februarie 1992.

Conform prevederilor acestor acte normative, Ministerul Economiei si Finantelor a fost autorizat să:

 1. organizeze contabilitatea Trezoreriei privind execuţia de casă a bugetului de stat, a bugetelor locale, a bugetului asigurărilor sociale de stat;
 2. să urmărească constituirea şi utilizarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice, precum şi a fondurilor cu destinaţie specială;
 3. să gestioneze datoria publică, precum şi alte operaţii financiare efectuate în contul instituţiilor publice, agenţilor economici.

Ministerul Economiei şi Finanţelor reprezintă organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul economiei şi finanţelor.

Trezoreria Statului este organizată şi funcţionează în cadrul Direc­ţiilor Generale ale Finanţelor Publice judeţene şi al Administraţiilor Finan­ciare, ce sunt unităţi aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Adminis­trare Fiscala.

Trezoreria Statului este sistemul unitar şi integrat prin care statul asigură efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi privind fondurile publice, inclusiv cele privind datoria publică, şi a altor operaţiuni ale statului, în condiţii de siguranţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale.

Trezoreria Statului este concepută ca un sistem unitar atât la nivel central, cât şi la nivelul unităţilor teritoriale, în scopul realizării operaţiunilor financiare ale sectorului public, astfel:

 1. la nivel central: Direcţia Generală a Contabilităţii Publice şi Unitatea de Management al Trezoreriei Statului
 2. la nivel judeţean: Direcţii judeţeane ale Trezoreriei Statului în cadrul Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice judeţene;
 3. la nivel local: Trezorerii municipale organizate ca direcţii în cadrul Administraţiilor Financiare municipale; Trezorerii orăşeneşti ca servicii în cadrul Administraţiilor Financiare orăşeneşti; Trezorerii comunale organizate ca servicii în cadrul Administraţiilor Financiare comunale.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice reprezintă unitatea teritorială a Ministerului Economiei şi Finanţelor, la nivelul fiecărui judeţ, ce realizează strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi aplicării politicii fiscale a statului. La nivelul său, Direcţia judeţeană a Trezoreriei Statului are următoarele sarcini:

 1. realizează mecanismele privind administrarea finanţelor publice în profil teritorial;
 2. asigură execuţia de casă a bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetele fondurilor speciale şi veniturile proprii ale instituţiilor publice, precum şi efectuarea de operaţiuni rezultate din lansarea titlurilor de stat către persoane fizice;
 3. asigură efectuarea de operaţiuni rezultate din lansarea titlurilor de stat către persoane fizice.

Administraţiile Financiare teritoriale desfăşoară activităţi operative pentru aplicarea politicii fiscale a statului la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor.

Direcţia municipală a Trezoreriei Statului din cadrul Administraţiei Financiare municipale are următoarele atribuţii:

 1. conduce evidenţa veniturilor pe bugete componente şi fonduri, precum şi evidenţa analitică pe plătitori;
 2. analizează şi verifică documentele privind compensarea între unele impozite şi taxe, aprobate şi transmise de organele fiscale, şi înregistrează operaţiunile respective în evidenţa sintetică şi analitică;
 3. conduce evidenţa analitică a cheltuielilor pe categoriile bugetelor de stat, locale, asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum şi a veniturilor proprii ale instituţiilor publice;
 4. conduce evidenţa analitică a conturilor de cheltuieli şi disponibilităţi, deschise pe ministere şi instituţii publice subordonate;
 5. asigură păstrarea şi utilizarea a certificatelor de trezorerie, cu ajutorul evidenţei specifice a documentelor cu regim special;
 6. conduce contabilitatea certificatelor de trezorerie şi a celor transformate în certificate de depozit, vândute populaţiei, a celor răscumpărate pe emisiuni, termene, valori nominale, beneficiari şi surse de acoperire;
 7. asigură contabilitatea sintetică şi analitică privind execuţia de casă a bugetului de stat, a bugetelor locale, a bugetului asigurărilor sociale de stat, veniturilor proprii ale instituţiilor publice şi a fondurilor cu destinaţie specială, prin înregistrarea în conturile sintetice şi analitice;
 8. efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 9. asigură preluarea dosarelor juridice în vederea deschiderii conturilor de încasări şi plăţi ale agenţilor economici.

La nivelul oraşelor, respectiv comunelor, Serviciile de trezorerie, din cadrul Administraţiilor Financiare orăşeneşti şi comunale, asigură:

 1. încasarea şi evidenţa veniturilor bugetare şi a veniturilor proprii ale instituţiilor publice;
 2. verificarea şi decontarea cheltuielilor instituţiilor publice;
 3. vânzarea şi gestiunea titlurilor de stat şi certificatelor de trezorerie;
 4. administrarea şi contabilitatea contului curent al trezoreriei;
 5. administrarea conturilor persoanelor fizice şi juridice (agenţi economici, medici de familie etc.)
 6. administrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin casieriile proprii.
Loading...