loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Preţul desemnează un concept multidimensional care, prin valenţele sale economice şi psihologice, se dovedeşte a fi atît un instrument macroeconomic, cît şi unul microeconomic pe care întreprinderea îl poate utiliza ca element de bază în deciziile sale strategice şi tactice [ 8, p. 58].

Preţul este una din cele patru variabile clasice ale mixului de marketing, care are cea mai mare influenţă în activitatea întreprinderii în general, a celei de marketing, în mod special, deoarece el afectează nemijlocit şi promt: profitul, volumul vînzărilor, cota de piaţă şi poziţia pe care aceasta o ocupă pe piaţă în complexul economic naţional.

În activitatea oricărei întreprinderi producătoare de bunuri şi servicii, preţul deţine un rol special, de maximă importanţă pentru atingerea obiectivului final pe care şi-l propune - maximizarea profitului.

Preţurile sunt o "creaţie" a producţiei şi schimbului de mărfuri şi au devenit o categorie economică de prim rang.

Orice individ sau agent economic plăteşte sau/şi încasează zilnic nenumărate preţuri.

În categoria de preţ sunt întrunite toate problemele de dezvoltare economică: producţia, mărfurile, munca, serviciile, informaţia, capitalul, investiţiile, transporturile, serviciile, folosirea pămîntului etc.

Din momentul întroducerii în limbajul economic a termenului de "Preţ" I s-au atribuit sensuri variate, dar toţi cei care l-au însuşit şi utilizat spun că prin preţ se măsoară ceva.

Aristotel susţinea că " preţul exprimă echivalenţa a 2 bunuri diferite cantitativ"

Preţul reprezintă cantitatea de bani pe care cumpărătorul o plăteşte în schimbul unei unităţi de bun economic suma pentru transferarea drepturilor de proprietate asupra unui bun de la o persoană la alta.

În economia contemporană preţul se poate manifesta prin diverse forme ale sale:

  • tarif - în cazul serviciilor;
  • taxă - în cazul plăţilor la buget sau alte instituţii de stat;
  • impozit - ca preţ al dreptului de a cîştiga bani;
  • salariu - preţ al muncii;
  • dobîndă - ca preţ pentru utilizarea banilor împrumutaţi;
  • dividende - preţ al capitalului acţionar ş.a.

Preţurile, „creaţie" a producţiei de schimburi de mărfuri, au devenit o categorie economică de prim rang sub raportul complexităţii şi intercondiţionării lor cu alte categorii şi procese economice, cu dinamica globală a dezvoltării economico-sociale a unei ţări.

Loading...