loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Esenţa categoriei economice poate fi cunoscută prin studierea funcţiilor îndeplinite:

  • - de instrument de măsurare - prin care se măsoară consumurile de muncă, materie primă, materiale, precum şi mărimea profitului. În cadrul pieţei concurenţiale mărimea preţului poate fi diferită în dependenţă de cerere şi ofertă.

Prin intermediul acestei funcţii preţul serveşte ca bază de calcul pentru indicatorii cantitativi (PIB, VN, volumul investiţiilor, volumul producţiei) şi calitativi (rentabilitatea, productivitatea muncii, randamentul fondurilor etc.);

  • - de stimulare - se manifestă prin mărimea profituluui inclus în structura preţului. Cu ajutorul preţului pot fi stimulate următoarele procese:
  • Progresul tehnico-ştiinţific, ce duce la creşterea productivităţii muncii, creşterea calităţii producţiei, lărgirea sortimentului de produse, economiei resurselor materiale etc;
  • Modificarea structurii de producţie şi de consum din contul cotelor diferenţiate de impozite şi taxe, din cauza produselor substituibile.
  • de distribuire - se explică prin faptul că preţul oscilează în jurul valorii sub influienţa factorilor pieţei. Preţul participă la distribuirea şi redistribuirea veniturilor între domenii de activitate, regiuni, diferite forme de proprietate, fonduri de acumulare, clase sociale, vănzători şi cumpărători etc.
  • - de echilibrare a cererii cu oferta - reflectă legătura dintre producţie şi consum, care este posibilă numai prin intermediul preţului.

În cazul sistemului administrativ de comandă, funcţia era îndeplinită de către stat, care stabilea mărimea odertei, cererii şi nivelul de preţ ce trebuie practicat.

În cazul economiei libere preţul limitează sau stopează producţia ce nu are cerere şi favorizează oferta la producţia cu utilitate înaltă;

Loading...