loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ciclul de viaţă al unui produs sau viaţa economică a produsului reprezintă perioada de timp cuprinsă între momentul lansării produsului nou pe piaţă şi cel al retragerii sale definitive de pe piaţă, ca urmare a dispariţiei nevoilor pentru care a fost creat sau a apariţiei altui produs nou, care satisface aceleaşi nevoi dar la un grad mai superior. Fiecărui produs îi este caracteristică o anumită durată de viaţă, alcătuită din mai multe etape sau faze prin care trece produsul. Corespunzător fiecărei etape din ciclul său de viaţă, produsul solicită o anumită politică de marketing, o politică promoţională specifică, o anumită strategie de preţuri şi de distribuţie. De asemenea, în funcţie de etapa pe care o parcurge, produsul atinge un anumit nivel al vânzărilor, ocazionează anumite costuri, înregistrează un anumit preţ şi aduce un anumit profit.

De-alungul ciclului de viaţă distingem 2 faze principale:

  • Ciclul inovaţional - el cuprinde perioada în care sunt desfăşurate diferite activităţi de cercetare inovaţională şi aplicativă.
  • Ciclul de dezvoltare economică - el reprezintă o relaţie funcţională dintre 2 variabile: timp şi vînzările înregistrate(ciclul de viaţă comercială), variabila profitul realizat (ciclul de viaţă rentabilă).

Ciclul de viaţă economică la rîndul său se împarte în 4 etape: 1) Lansare  2)Creştere                               3)Maturitate              4)Declin

După anumite statistici ce s-au efectuat pe plan mondial s-a apreciat că un produs poate avea o durată de viaţă cuprinsă între 5-15 ani. Sunt produse care au o durată de viaţă mai lungă, altele mai scurtă. Printre modalităţi de prelungire al ciclului vital se numără noi modificări a produsului, noi pieţe de desfacere, exportul. Actualmente se înregistrează o tendinţă de reducere generală a ciclului de viaţă, determinată de ritmul rapid al PTŞ, de creşterea exigenţei utilizatorilor şi diversificarea nevoilor şi diversificarea nevoilor de consum etc.

Loading...