loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Această metodă se foloseşte de către firmele care deţin o poziţie dominantă pe piaţă şi care pot impune un preţ concurenţilor lor. Metoda presupune calcularea unei marje de profit in funcţie de randamentul dorit al capitalului utilizat. Firmele işi fixează ca obiectiv o anumită rată a randamentului capitalului, pe care o convertesc intr-un procent, obţinand marja profitului.

Prin utilizarea acestei metode, firma stabileşte preţul, luînd în consideraţie costul total mediu şi necesitatea obţinerii unui rentabilităţi a capitalului investiti în fabricarea şi vînzarea unui bun concret.

Ca informaţii iniţiale pentru această metodă vor servi:

  • volumul planificat al vînzărilor în unităţi fizice;
  • costurile medii totale;
  • volumul investiţiilor preconizate a fi efectuate în producerea şi vînzarea acestui bun;
  • profitul scontat a fi obţinut din utilizarea capitalului investit.

La nivel de produs, este necesar de determinat costurile totale în legătură cu acel volum al producţiei, care va permite recuperarea investiţiilor. Relaţia de calcul este:

P = ATC +(I/Q) x RI (%),

Unde: I - valoarea investiţiilor efectuate, a capitalurilor utilizate;

RI (%) - eficienţa aşteptată a investiţiei efectuate, a capitalurilor utilizate.

Metoda este eficientă în cadrul luării deciziilor privind cantitatea unui produs nou ce urmează a fi fabricat dacă preţul său este o mărime dată de piaţă. Neajunsul constă în utilizarea cotelor procentuale a rentabilităţii pentru acoperirea ratei dobânzii, ambele variabile fiind instabile în condiţii de inflaţie.

Loading...