loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În cadrul economiei de piaţă, în situaţia fundamentării deciziilor cu privire la preţ, sunt puşi înainte de toate agenţii economici, care vând şi cumpără mărfuri materiale şi nemateriale, precum şi diferite organisme a statului, însărcinate să asigure echilibrul economic şi financiar la nivel macro. Ori de câte ori formarea liberă a preţurilor nu este posibilă sau recomandată, în luarea deciziilor de preţ intervine statul.

Întervenţia statului în stabilirea, dirijarea şi urmărirea evoluţiei preţurilor este determinată de mai multe situaţii sau cerinţe economice, şi anume: penuria de resurse de materii prime şi energie, oferta dificitară la unele produse importante pentru economie şi populaţie, cu influienţă negativă asupra cererii şi a nivelului de trai al populaţiei, protejarea producţiei autohtone de concurenţa străină, combaterea unor situaţii de monopol sau oligopol, precum şi al concurenţei neloiale.

Cu cât piaţa reală este mai îndepărtată de concurenţa perfectă, cu atât necesitatea şi eficienţa controlului statului, a intervenţiei lui asupra preţurilor este mai mare. În general, intervenţia statului în domeniul preţurilor a fost prezentă în toate timpurile, fiind mai intensă în perioadele de criză economică, declin economic, sau în timp de război etc. şi mai uşoară în perioadele de stabilitate economică. Prin amestecul în procesul formării preţurilor se urmăreşte asigurarea unei stabilităţi economice şi protecţii sociale, satisfacerea unui minim de cerinţe şi interese.

Loading...