loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Prin intermediul metodelor indirecte statul tinde să asigure echilibrul dintre cerere şi ofertă în vederea majorării lente a preţurilor în cadrul întregii economii. În dependenţă de situaţia concretă, reglarea preţurilor poate avea caracter antiinflaţionist. Statul foloseşte controlul indirect prin intermediul politicii fiscale, politicii monetar-creditare, prin reglementarea cheltuielilor de stat şi a sistemului de remunerare a muncii.

 1. Politica fiscală. Impozitele, taxele şi contribuţiile ce influenţează în mod direct sau indirect preţul îndeplinesc următoarele importante funcţii economice şi sociale:
  • servesc drept surse de bază pentru completarea veniturilor bugetare;
  • influenţează producţia în sensul lărgirii sau restrângerii ei;
  • influenţează nivelul preţurilor, respectiv, rata inflaţiei;
  • prin participarea la procesul de distribuire şi redistribuire a venitului naţional influenţează veniturile diferitor pături sociale a populaţiei.

În structura preţului impozitele, taxele şi contribuţiile sunt reflectate neadecvat, unele fiind incluse în cost, iar altele reprezentând elemente structurale de preţ.

 1. Politica monetar-creditară. Interacţiunea dintre preţ şi masa monetară se manifestă prin apariţia fenomanului inflaţiei. Între preţ şi inflaţie există o intercondiţionare reciprocă, preţurile fiind atât cauză, cât şi efect al inflaţiei.

Interdependenţa dintre preţ şi credit se manifestă prin faptul că creditul influenţează cantitatea de bani aflaţi în circulaţie, ceea ce determină creşterea sau reducerea preţurilor. De exemplu, creşterea preţurilor stimulează relaţiile creditare, fiindcă majorarea nivelului preţurilor la resursele tehnice şi materiale determină creşterea imediată a costului. Întreprinderile ce nu sunt în stare să se achite cu furnizorii pentru materie primă, materiale, resurse energetice sunt nevoite să apeleze la credite. Dacă băncile nu dispun din start de sumele solicitate, dar şi datorită creşterii numărului de credite nerambursate la timp, are loc creşterea costului creditului.

 1. Reglementarea cheltuielilor de stat. Finanţarea deficitului bugetar se poate face prin mai multe modalităţi, care au legătură şi influenţează nivelul preţurilor în economie:
 • vânzarea de obligaţiuni guvernamentale cu o dobândă atrăgătoare pentru creditori. Băncile comerciale vor înregistra un deficit de lichidităţi şi vor ridica rata dobânzii,
 • majorarea poverii fiscale,
 • emisiune monetară fără acoperire.
  1. Sistemul de remunerare a muncii. Cheltuielile salariale se includ în componenţa costului. La fel, influenţa salariului asupra preţurilor se regăseşte prin cererea de bunuri şi servicii.
Loading...