loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În domeniul producţiei agricole, mai mult decât în orice alt sector productiv, acţionează o mare varietate de factori extraeconomici, cum ar fi cei climatici şi de structură naturală a solului, precum şi cei economici legaţi de procesul muncii, de investiţii etc. o particularitate însemnată în agricultură este denumită ca „efectul King" după numele celui care l-a definit şi explicat (Gregory King) încă din sec. XVII. Şi anume, în anii cu recolte bune preţurile produselor agricole scad, determinând reducerea veniturilor producătorilor agricoli, şi invers, ceea ce nu este pe departe un stimulent pentru investiţii. King lămureşte acest paradox prin caracterul inelastic al cererii la produsele agricole.

Obţinerea de venituri mici cauzează, la rândul său, o problemă socială manifestată prin migrarea populaţiei de la sat la oraş şi toţi aceşti factori determină fluctuaţii mari în nivelul producţiei, costurilor şi preţurilor, ceea ce face necesară intervenţia organelor de stat privind organizarea unui sistem de susţinere a producătorilor agricoli prin intermediul unui şir de metode: În primul rând, se impune necesitatea intervenţiei statului prin asigurarea unui preţ garantat producătorilor agricoli. Preţul garantat este preţul la care statul se obligă să achiziţioneze produsele de importanţă naţională şi în acest fel se asigură o anumită stabilizare a preţurilor, evitarea pericolului creării unei supraproducţii a. cumpără sau stochează excedentele create de la Q la Q1 la preţul P; b. în caz de penurie se intervine în sens invers, punând pe piaţă cantităţile necesare de la Q2 la Q la acelaşi preţ.

O altă modalitate de susţinere este acordarea subvenţiilor de la buget unor producători aflaţi în condiţii de producţie mai nefavorabile de climă şi sol. În ţările dezvoltate, unde agricultura are o contribuţie minimală în PIB, se practică pe larg subvenţionarea producţiei agricole prin preţ, adică recuperarea a unei părţi de cheltuieli din fonduri special create de către stat.

În al treilea rând, sprijinirea producătorilor agricoli se poate înfăptui prin politica de creditare cu dobânzi reduse şi prin utilizarea unei politici fiscale preferenţiale.

Încă o modalitate de susţinere a producătorilor agricoli este limitarea suprafeţelor agricole şi scoaterea lor temporară din circuit. Se aplică pe larg în SUA unde fermierul primeşte de la stat un venit mediu anual corespunzător suprafeţei care nu a fost semănată.

3.Particularităţile stabilirii preţului la pămînt şi resurse naturale

Pământul, ca şi oricare bun economic, este o marfă care se vinde şi se cumpără pe piaţa factorilor de producţie. Preţul la pământ reprezintă suma de bani ce se plăteşte pentru cedarea drepturilor de proprietate al unei persoane fizice şi/ sau juridice asupra unei suprafeţe de teren altei persoane în baza actului de vânzare-cumpărare. El este influenţat de următorii factori:

  1. cererea şi oferta de terenuri agricole - limitarea naturală a pământului conferă ofertei un caracter rigid, ca fiind insensibilă la variaţia preţului. Drept urmare, preţul la pământ evoluează în raport cu cererea, cu numărul de persoane disponibile să facă investiţii în agricultură;
  2. sporirea cererii de produse agricole determină sporirea cererii de terenuri agricole, ridicându-le preţul;
  3. mărimea şi evoluţia rentei;
  4. posibilitatea folosirii alternative a pământului: agricultură, silvicultură, construcţii, fiind aleasă ca varianta ce oferă venitul maxim;
  5. rata dobânzii - achiziţia unui lot de pământ presupune o investiţie de aceea, dacă rata dobânzii este mai mare ca eficienţa aşteptată de la utilizarea lotului respectiv, investitorul va prefera plasarea banilor la bancă, influenţând cererea la terenurile agricole.

Potrivit Legii RM M1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului" este stabilit preţul normativ al pământului, preţ indexat în fiecare an de Legea Bugetului şi care poate varia în dependenţă de regiune, gradul de amenajare ş.a.

Loading...