loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Activitatea de producţie în construcţii aceasta este influenţată de o serie de factori de ofertă. Este vorba de următorii factori:

 1. volumul mare,
 2. fundamentarea preţurilor
 3. caracterul de unicat al lucrărilor
 4. amplasamentul obiectivului
 5. caracterul sezonier
 6. factorii naturali ş.a.

în ramura construcţiilor se stabilesc următoarele tipuri de preţuri:

 • Preţuri de articole de deviz, se stabilesc pe unitate de articole de deviz, pe baza a două elemente:
 • normele de deviz;
 • preţurile practicate pentru materialele de construcţii, tarifele pentru manoperă. Acest tip de preţuri nu sunt unice pe ţară, după cum nici normele de deviz nu sunt unice
  • Preţurile de deviz pe categorii de lucrări, stabilirea cărora este specifică investiţiilor de construcţie-montaj.Acest tip de preţ cuprinde costurile directe ce se determină pe fiecare articol de deviz pe total şi pe cele patru elemente de cheltuieli: materiale, manoperă, utilaje şi transport.
  • Preţul de deviz pe obiect de construcţii se obţine prin însumarea devizelor pe categorii de lucrări pentru obiectul respectiv. El cuprinde şi TVA.
  • Preţul general al obiectului de investiţii, ce reflectă întregul volum al cheltuielilor ocazionate de realizarea unui obiect de construcţii, de la faza de proiectare, până la darea în folosinţă şi atingerea parametrilor proiectaţi. El reprezintă de fapt însumarea cheltuielilor de investiţii.

Începând cu 1 ianuarie 2002 s-a trecut la metoda determinării preţurilor de deviz în funcţie de preţurile resurselor utilizate, adică mărimea tuturor articolelor de consumuri reprezintă valoarea lor reală ceea ce dă posibilitatea de a calcula costul construcţiei la orice etapă de realizare a ei. În funcţie de noile normative fiecare agent economic are dreptul să elaboreze propriile normative şi să determina preţul de ofertă reieşind din costul real şi marja de profit. Acest preţ este obiectul negocierilor între organizaţia de construcţii şi beneficiar.

Loading...