loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În R. Moldova, potrivit Hotărârii Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) N°114 din 26.12.2003, este stabilită Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile de transport şi dispecerat a energiei electrice. Metodologia în cauză stabileşte:

  • componenţa consumurilor şi cheltuielilor, care se include la calcularea tarifelor;
  • metoda de calculare a rentabilităţii investiţiilor efectuate de către întreprinderi;
  • modul de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor.

Respectiv, tarifele pentru serviciile de transport şi dispecerat a energiei electrice se calculează la 1 kWh de energie electrică transportată prin reţelele electrice de transport conform formulei: To = ( Ct + Rn + Dev ) / V

Unde: Ct - consumurile şi cheltuielile întreprinderii de transport şi dispecerat;

Rn - rentabilitatea activelor noi (investiţiilor); Dev - devierile financiare

V - cantitatea de energie electrică transportată prin reţele de transport.

Este stabilită metodica unică de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile de distribuţie şi livrare a energiei electrice consumatorilor finali. Prezenta Metodologie stabileşte:

  • componenţa consumurilor şi cheltuielilor, care se includ la calcularea tarifelor;
  • metoda de calculare a rentabilităţii investiţiilor efectuate de către întreprinderi;
  • modul de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor de bază;
  • modul de ajustare a tarifelor de bază pentru perioada de valabilitate a Metodologiei.

Tariful pentru serviciul de distribuţie şi furnizare a energiei, se calculează în baza formulei: UDCj = (CDj + Rnj ) / Elj

Unde: CDj - consumurile şi cheltuielile aferente serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice;

Rnj - rentabilitatea activelor noi (investiţiilor) în anul , j";

Desv j - devierile financiare obţinute în anul tarifar precedent ce trebuie trecute în tariful anului curent.

Tarifele la livrarea energiei termice

În R. Moldova, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrare al ANRE Nr.114 din 26.12.2003, este stabilită Metodologia calculării, aprobării şi aplicării tarifelor de livrare a energiei termice consumatorilor finali. Metodologia în cauză stabileşte:

  1. componenţa consumurilor şi cheltuielilor, care se include la calcularea tarifelor;
  2. metoda de calculare a rentabilităţii investiţiilor efectuate de către întreprinderi;
  3. modul de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor.

Tariful de livrare a energiei termice consumatorilor finali se stabileşte pentru fiecare întreprindere în parte la 1 Gcal energie termică livrată conform formulei: Tet = [ (CP + CD) / Etl ] + D

CP - costul energiei termice; Etl - volumul energiei termice livrat consumatorilor; CD - costul serviciilor de transportare, D - devierile financiare înregistrate în anul tarifar precedent.

Loading...