loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

In transporturi, tarifele sunt diferentiate pe 2 categorii de trafic: I. Trafic de marfuri

 • Tarifele in transporturi feroviare sunt diferentiate in functie de 3 elemente:
  1. Felul marfurilor. Marfurile care fac obiectul transportului feroviar se impart in functie de natura lor si de tipul vagoanelor in 8 clase:
   • - marfuri ce tre transportate in vagoane speciale;
   • - marfuri ce se transporta in vagoane-cisterne sau vagoane cu recipienti;

3,4,5,6,7 - marfuri ce se transporta in vagoane acoperite si neacoperite;

8 - marfuri din cofetarie/

 1. Greutatea expeditiilor - care include greutatea marfurilor, greutatea ambalajelor, a materialelor de protectie, precum si a accesoriilor ce insotesc marfurile.
 2. Tarifele de expeditii cresc sau descresc odata cu cresterea sau descresterea distantei. Caracteristica importanta in cazul transporturilor feroviare este raportul invers proportional dintre costuri si distanta. Costurile fixe in raport cu distanta ocupa o pondere mai insemnata in cazul transportului feroviar.
 • Tarifele in transporturile auto se diferentiaza in:
 1. a) Tarife pe cantitate ce se diferentiaza in functi de urmatoarele elemente: natura marfurilor, greutatea bruta a incarcaturii, capacitatea nominala a mijlocului auto folosit si distanta de transport. In functie de caracteristicile pe care le prezinta marfurile se impart in 3 bareme tarifare:
 • - marfuri ce permit folosirea integrala a capacitatii nominale a autovehic;
 • - marfuri ce folosesc complet capacitatea volumetrica si cel putin 70% din tonaj;
 • - marfuri ce utilizeaza integral capacitatea volumetrica si cel putin 40% din tonaj.

Tarifele pe km parcurs sunt regresive in raport cu distanta, regresivitatea fiind mai putin pronuntata p/u a nu se stimula orientarea

beneficiarilor marfurilor catre autovehicule la transportul pe distante mari, pe astfel de distante fiind specializate mijloace feroviare. In cazu in care acelasi beneficiar foloseste mijlocul auto in ambele sensuri, tariful se diminueaza cu 20%

 1. Tarife pe autovehicul - se utilizeaza la transportul pe distante mici:
 • transporturi locale, efectuate in raza administrativa a aceleasi localitati;
 • transporturi ciclice, ce pot executa zilnic cite, cel putin, 2 curse;
 • transporturi la care parcursul disponibil nu poate fi folosit de alt expeditor, pe a caror traseu se afla mai putin de 2 localitati cu agentii de colectare si expediere a marfurilor.

Tariful pe autovehicul se determina in funcite de timpul cit mijlocul de transport se afla la dispozitia clientului, parcursul tarifabil si capacitatea de incarcare tarifara.

 1. Tarife p/u transporturi in conditii sau cu mijloace speciale - se practica p/u transport cu taxicamioane, tarife p/u transport de persoane in grup, tarife p/u transport cu vehicole joase, tarife de dislocare si alte tarife p/u operatiuni adiacente transporturilor.
 2. Trafic de calatori. In transporturile de calatori tarifele se prezinta sub forma unor sume stabilite p/u una sau mai multe calatorii, in marimea lor fiind incluse si taxele de asigurare a persoanelor pe timpul calatoriilor, precum si taxele p/u transportul bagajelor care nu depasesc anumite dimensiuni. P/u calatorii in virsta de pina la 5 ani nu se achita tariful daca nu se solicita un loc separat, iar p/u virsta intre 5-10 ani pot beneficia de reducere in marime de 50%. Principalele criterii in functie de care suntdiferentiate tarifele in transport sunt:
  1. Distanta - tarifele sunt degresive in raport cu distanta;
  2. Viteza - tarifele cresc in functie de viteza calatoriei. Taxa suplimentara perceputa prin aplicarea unor cote procentuale asupra tarifelor de baza sunt acceptate de calatori, care beneficiaza de o durata redusa a calatoriilor;
  3. Confort - oferit calatorilor majoreaza tarifele.

In afara de tarifele generale, in transporturile de persoane se mai utilizeaza:

 1. Tarife preferentiale - tarife ce au un nivel mai redus, aplicindu-se numai pe anumite trasee, in urma aprobarii speciale acordate de organele de drept;
 2. Tarife de abonament - se practica in cazul anumitor categorii de calatori, prezentindu-se sub forma unor sume fixe p/u un numar limitat sau nelimitat de calatorii care urmeaza a fi efectuate intr-o anumita perioada;
 3. Tarife de conventie - se aplica in cazul transporturilor de personal muncitor efecutate cu mijloace puse la dispozitia unei # sau institutii, in baza unor contracte sau conventii incheiate intre aceasta si unitatile de transport;
 4. Tarife p/u calatorii in grupuri organizate - sunt mai mici decit cele generale, marimea lor fiind degresiva in raport cu distanta de transport si cu numarul persoanelor din grup. Tarifele p/u serviciile de posta si telecomunicatii Tarifele p/u serviciile de posta si telecomunicatii se incadreaza in regimul general de stabilire a tarifelor. Nivelul lor se bazeaza pe costurile prestatiei, iar diferentierea se realizeaza in functie de anumiti factori specifici: greutatea, felul si regimul expeditiilor postale, distanta si perioada de zi in cazul serviciilor telefonice etc.

In RM costurile si tarifele p/u serviciile prestate de IS"Posta Moldovei" se stabilesc potrivit metodologiei adoptate prin Hotarirea Guvernului RM nr.1300 din 26.12.00.

Tarifele la serviciile postale se stabilesc luind in consideratie specificul ramurii si urmatoarele costuri directe si indirecte:

Nivelul de rentabilitate p/u IS"Posta Moldovei" - 20% Prin hotarirea Guvernului RM nr.323 din 18.03.02 este aprobat Regulamentul cu privire la tarifele p/u serviciile publice de telecomunicatii si informatica care defineste:

 • elementele tarifelor p/u serviciile publice de telecomunicatii si informatica;
 • aplicabilitatea prevederilor prezentului Regulament operatorilor de

telecomunicatii si informatica;

 • lista serviciilor publice de telecomunicatii si informatica, tarifele carora se

reglementeaza conform prezentului Regulament;

 • principiile de determinare a nivelului de rentabilitate a serviciilor de

telecomunicatii si informatica;

 • modul de calculare, aprobare, modificare si aplicare a tarifelor p/u servicii

publice de telecomunicatii si informatica ale operatorilor cu o situatie dominanta pe piata acestor servicii;

 • componenta consumurilor, incluse in costul serviciilor publice de

telecomunicatii si informatica p/u calcularea tarifelor;

 • metodologia de distribuire si de calcul a costurilor pe subramuri si servicii

publice de telecomunicatii si informatica, prestate de operatori. Structura tarifului la serviciile publice de telecomunicatii si informatica este:

 • Costul serviciului;
 • Marja inclusa a rentabilitatii;
 • Taxele si impozitele prevazute de legislatie.

Venitul tarifar de la prestarea serviciilor publice de telecomunicatii este compus din 2 elemente:

 1. Elementul de acces la retea, utilizat p/u acoperirea chelt legate de prestarea

serviciului de acces la reteaua publica de telecomunicatii si informatica, cuprinde tariful de conectare si tariful de arenda a liniei;

 1. Elementul de utilizare a retelei, care este o parte din costul serviciului, in functie de gradul de folosire a retelei de catre utilizator.

Tariful p/u elementul de utilizare a retelei trebuie să fie proporţional volumului de

informaţii transmise şi/sau duratei de legătură.

La stabilirea tarifelor sunt luaţi in considerare urmatorii factori:

5

 1. Costul serviciilor;
 2. Categoriile de utilizatori;
 3. Volumul de informaţie şi/sau durata legăturii;
 4. Distanţa legaturii;
 5. Tranşa orara.
Loading...