loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Servicii publice de gospodărie comunală - servicii scoase din subordinea autorităţilor publice centrale şi constituite ca structuri autonome gestionare, atribuindu-li-se patrimoniu propriu în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

Serviciile publice de gospodărie comunală sînt furnizate/prestate de operatori specializaţi (întreprinderi municipale şi individuale, societăţi pe acţiuni, în comandită, societăţi cu răspundere limitată, întreprinderi cu alte forme juridice de organizare), care pot fi:

  1. compartimente de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale;
  2. agenţi economici, indiferent de forma juridică de organizare. c) persoane fizice şi/sau asociaţii ale acestora.

Serviciile publice de gospodărie comunală asigură furnizarea/prestarea următoarelor servicii:

  1. alimentarea cu apă;
  2. alimentarea cu energie termică;
  3. canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;
  4. salubrizarea, înverzirea localităţilor;
  5. asigurarea cu transport public local;
  6. administrarea fondului locativ public şi privat.

În funcţie de necesităţi, prin decizii ale autorităţilor administraţiei publice locale, se pot înfiinţa diverse structuri de gospodărie comunală, avînd ca obiect alte activităţi decît cele menţionate.

La organizarea şi dezvoltarea serviciilor publice de gospodărie comunală, interesul general al cetăţenilor este prioritar.

Agenţii economici care furnizează/prestează servicii publice de gospodărie comunală percep plăţile direct sau prin intermediari la decontări, abilitaţi pe bază de contract prin concurs.

Loading...