loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

        Venitul cuprinde afluxul global de avantaje economice încasate sau care urmează a fi încasate în conturile întreprinderii. În componenţa venitului nu se includ sumele încasate în numele terţelor persoane, cum ar fi taxa pe valoare adăugată, accizele, încasările globale obţinute de întreprindere din însărcinarea organizaţiilor terţe din comercializarea produselor sau mărfurilor acestora, deoarece aceste sume nu reprezintă un avantaj economic al întreprinderii şi nu influenţează capitalul propriu al acesteia.

Componenţa veniturilor, modul de determinare şi constatare sunt determinate de prevederile S.N.C. 18 „Venitul”.

În funcţie de sursele de intrare, veniturile se subdivizează în două grupe:

  1. venituri din activitatea operaţională;
  2. venituri din activitatea neoperaţională.

Veniturile din activitatea operaţională cuprind sumele rezultate din activitatea de bază a întreprinderii. Acestea includ:

  • veniturile din vânzări;
  • alte venituri operaţionale.

Veniturile din vânzări reprezintă încasările din vânzarea produselor finite, mărfurilor şi se constată în baza metodei calculării în cazul livrării şi transmiterii către cumpărător a drepturilor de proprietate asupra acestora; încasările din prestarea serviciilor şi se constată la fel în baza metodei calculării pe măsura efectuării acestora pe fiecare tranzacţie sau pe stadii distincte ale acesteia; avantajele obţinute din operaţiile de barter, contractele de construcţie.

Alte venituri operaţionale includ sumele primite sau de primit din ieşirea (vânzarea, schimbul) activelor curente, cu excepţia produselor finite şi mărfurilor, din arenda curentă, precum şi sub formă de amendă, penalităţi, despăgubiri, recuperări de daune materiale rezultate din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente.

Veniturile din activitatea neoperaţională cuprind sumele primite sau de primit din alte feluri de activităţi ale întreprinderii, decât cea de bază. Acestea includ:

  • veniturile din activitatea de investiţii;
  • veniturile din activitatea financiară;
  • veniturile excepţionale.

Veniturile din activitatea de investiţii cuprind sumele rezultate din ieşirea şi reevaluarea activelor pe termen lung ale întreprinderii (sumele încasate din vânzarea activelor nemateriale, terenurilor, mijloacelor fixe, dividendele calculate, dobânzile, sumele diferenţelor din reevaluarea activelor pe termen lung ieşite, veniturile din operaţiunile cu părţile legate).

Veniturile din activitatea financiară cuprind sumele rezultate din transmiterea în folosinţă altor persoane fizice şi juridice, pe un termen mai mare de un an, a activelor nemateriale şi materiale pe termen lung (terenurilor, mijloacelor fixe, resurselor naturale), valoarea activelor intrate cu titlu gratuit, venituri sub formă de diferenţe de curs valutar favorabile, subvenţii de stat, prime, premii şi sume sponsorizate, etc.

Veniturile excepţionale cuprind sumele primite de la organele de stat, companiile de asigurări, persoanele fizice şi juridice sub formă de recuperare a pierderilor din calamităţi naturale, perturbări politice, modificări ale legislaţiei şi alte evenimente ce nu sunt legate de activitatea ordinară a întreprinderii.

Loading...