loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Patrimoniul întreprinderii sa află într-un continuu proces de mişcare, care este descris de contabilitate prin prisma operaţiilor economico-financiare. Aceste operaţii produc modificări continue în volumul şi structura elementelor patrimoniale, influenţând astfel mărimea posturilor din bilanţ corespunzătoare elementelor respective. Oricât de variate ar fi operaţiile economice sub aspectul naturii şi conţinutului lor economic, din punct de vedere al tipurilor de modificări pe care le produc asupra activului şi pasivului, ele se grupează în patru categorii şi anume:

  1. Operaţii economice care produc modificări numai în activul bilanţului, în sensul creşterii unui post de activ şi concomitent şi cu aceiaşi sumă, micşorarea unui alt post de activ, totalul activului rămânând neschimbat, egalitatea menţinându-se  (A + W - W = P).

Exemplu: Se prezintă bilanţul contabil la începutul perioadei de gestiune.

Bilanţul contabil la ____________

(lei)

Activ

Suma

Pasiv

Suma

Mijloace fixe

100 000

Capital statutar

5 400

Mărfuri

200 000

Credite bancare pe termen lung

150 000

Casa

1 000

Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale

175 000

Cont de decontare

80 000

Datorii faţă de buget

50 600

Total

381 000

Total

381 000

 

Operaţia 1. Se ridică din contul de decontare de la bancă suma de 10 000 lei şi se depune în casieria întreprinderii.

Operaţia menţionată determină o scădere de activ (scade disponibilul de la contul de decontare) şi o creştere de activ (creşte numeralul în casă) concomitent şi cu aceiaşi sumă. Disponibilul de la contul de decontare devine 70 000 lei (80 000 – 10 000), iar numerarul din casă devine 11 000 lei (1 000 + 10 000). Bilanţul contabil, după această operaţie, se prezintă astfel:

Bilanţul contabil la ____________

(lei)

Activ

Suma

Pasiv

Suma

început

sfârşit

început

sfârşit

Mijloace fixe

100 000

100 000

Capital statutar

5 400

5 400

Mărfuri

200 000

200 000

Credite bancare pe termen lung

150 000

150 000

Casa

1 000

11 000

Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale

175 000

175 000

Cont de decontare

80 000

70 000

Datorii faţă de buget

50 600

50 600

Total

381 000

381 000

Total

381 000

381 000

  1. Operaţii economice care produc modificări numai în pasivul bilanţului, în sensul creşterii unui post de pasiv şi concomitent şi cu aceiaşi sumă, micşorarea unui alt post de pasiv, totalul pasivului rămânând neschimbat, egalitatea bilanţieră menţinându-se (A = P + Z - Z).

Operaţia 2. Din contul unui credit bancar primit suplimentar se achită furnizorilor o datorie în sumă de 20 000 lei, ajunsă la scadenţă.

Operaţia dată determină o scădere de pasiv (scad datoriile pe termen scurt privind facturile comerciale) şi o creştere de pasiv (cresc datoriile faţă de bancă) concomitent şi cu aceiaşi sumă. Datoriile pe termen scurt privind facturile comerciale devin      205 000 lei (225 000 – 20 000), iar creditele bancare pe termen scurt devin 170 000 lei (150 000 + 20 000). Ca bilanţ la începutul perioadei de gestiune serveşte bilanţul  după operaţia precedentă. Bilanţul contabil, după această operaţie, se prezintă astfel:

Bilanţul contabil la ____________

(lei)

Activ

Suma

Pasiv

Suma

început

sfârşit

început

sfârşit

Mijloace fixe

100 000

100 000

Capital statutar

5 400

5 400

Mărfuri

200 000

200 000

Credite bancare pe termen lung

150 000

170 000

Casa

11 000

11 000

Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale

175 000

155 000

Cont de decontare

70 000

70 000

Datorii faţă de buget

50 600

50 600

Total

381 000

381 000

Total

381 000

381 000

  1. Operaţii economice care produc modificări în ambele părţi ale bilanţului, în sensul creşterii unui post de activ şi concomitent şi cu aceiaşi sumă, creşterea unui post de pasiv, totalul activului şi pasivului crescând cu suma respectivă, egalitatea bilanţieră menţinându-se (A + X = P + X).

Operaţia 3. Se cumpără un lot de mărfuri cu plata ulterioară la valoarea de achiziţie de 30 000 lei.

Operaţia dată determină o creştere de activ (creşte stocul de mărfuri) şi o creştere de pasiv (creşte datoria faţă de furnizori) concomitent şi cu aceiaşi sumă. Stocul de mărfuri devine 530 000 lei (500 000 + 30 000), iar datoriile pe termen scurt privind facturile comerciale (faţă de furnizori) devin 235 000 lei (205 000 + 30 000). Ca bilanţ la începutul perioadei de gestiune serveşte bilanţul  după operaţia precedentă. Bilanţul contabil, după această operaţie, se prezintă astfel:

Bilanţul contabil la ____________

(lei)

Activ

Suma

Pasiv

Suma

început

sfârşit

început

sfârşit

Mijloace fixe

100 000

100 000

Capital statutar

5 400

5 400

Mărfuri

200 000

230 000

Credite bancare pe termen lung

170 000

170 000

Casa

11 000

11 000

Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale

155 000

185 000

Cont de decontare

70 000

70 000

Datorii faţă de buget

50 600

50 600

Total

381 000

411 000

Total

381 000

411 000

  1. Operaţii economice care produc modificări în ambele părţi ale bilanţului, în sensul micşorării unui post de activ şi concomitent şi cu aceiaşi sumă, micşorarea unui post de pasiv, totalul activului şi pasivului micşorându-se cu suma respectivă, egalitatea bilanţieră menţinându-se (A-X = P-X).

Operaţia 4. Din disponibilul de la contul de decontare se achită o parte a creditului bancar în sumă de 40 000 lei ajuns la scadenţă.

          Operaţia dată determină o scădere de activ (scade disponibilul de la contul de decontare) şi o scădere de pasiv (descresc creditele bancare pe termen scurt) concomitent şi cu aceiaşi sumă. Disponibilul de la contul de decontare devine 10 000 lei (110 000 – 100 000), iar creditele bancare pe termen scurt devin 190 100 lei (290 100 - 100 000). Ca bilanţ la începutul perioadei de gestiune serveşte bilanţul  după operaţia precedentă. Bilanţul contabil, după această operaţie, se prezintă astfel:

Bilanţul contabil la ____________

(lei)

Activ

Suma

Pasiv

Suma

început

sfârşit

început

sfârşit

Mijloace fixe

100 000

100 000

Capital statutar

5 400

5 400

Mărfuri

230 000

230 000

Credite bancare pe termen lung

170 000

130 000

Casa

11 000

11 000

Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale

185 000

185 000

Cont de decontare

70 000

30 000

Datorii faţă de buget

50 600

50 600

Total

411 000

371 000

Total

411 000

371 000

         

Privind din punct de vedere al modului cum influenţează posturile şi totalul bilanţului, cele patru tipuri de operaţii economice se pot grupa în două categorii şi anume:

  1. Operaţii economice care produc modificări numai în structura activului şi pasivului fără a influenţa totalul bilanţului; în această categorie se includ primele două tipuri de operaţii economice.
  2. Operaţii economice care produc modificări atât în structură cât şi în volumul activului şi pasivului; în această categorie se includ ultimele două tipuri de operaţii economice.
Loading...