loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În funcţie de detalierea informaţiei, conturile contabile se împart în sintetice şi analitice.

Conturile sintetice reflectă bunurile economice, procesele, sursele şi rezultatele economice grupate după caracteristicile lor generale. De exemplu: contul sintetic „Materiale”, „Mijloace fixe”, “Capital statutar”.

Conturile analitice reflectă concomitent părţile componente ale bunurilor economice, proceselor, surselor şi rezultatelor economice respective, după însuşirile lor specifice. De exemplu: la fabrica de beton conturile analitice la contul „Materiale” pot fi: contul analitic - ciment, contul analitic - nisip, contul analitic - pietriş, ş.a. la fabrica de bomboane conturile analitice la contul „Materiale” pot fi: contul analitic - zahăr, contul analitic - cacao, contul analitic – unt şi altele.

Numărul conturilor analitice în care poate fi desfăşurat un cont sintetic este determinat de natura bunurilor, proceselor, surselor, precum şi de necesităţile de detaliere a cunoaşterii conţinutului elementului evidenţiat.

Regulile de funcţionare a conturilor analitice sunt aceleaşi ca şi pentru conturile sintetice, deoarece în ambele categorii de conturi se înregistrează aceleaşi  elemente patrimoniale.       

Legătura dintre conturile sintetice şi analiticele lor se realizează prin următoarele:

  1. Suma soldurilor iniţiale ale conturilor analitice trebuie să fie egală cu soldul iniţial al contului sintetic;
  2. Suma rulajelor debitoare ale conturilor analitice trebuie să fie egală cu rulajul debitor al contului sintetic;
  3. Suma rulajelor creditoare ale conturilor analitice trebuie să fie egală cu rulajul creditor al contului sintetic;
  4. Suma soldurilor finale ale conturilor analitice trebuie să fie egală cu soldul final al contului sintetic.

Înafara de conturi sintetice şi analitice mai avem subconturi (conturi de gr. II) – veriga intermediară dintre conturile sintetice şi analitice. De exemplu: contul sintetic „Materiale”, subcontul “Materiale de construcţii” cont analitic “Vopsea”.

Evidenţa bazată pe conturile sintetice se numeşte evidenţă sintetică, iar evidenţa bazată pe conturile analitice – evidenţă analitică.

Contul analitic

Nr.

crt.

Data

Intrări

Ieşiri

Stoc

Cantitate

Preţ

Σ

Cantitate

Preţ

Σ

Cantitate

Preţ

Σ

                     
                     
                     
 

Rulaj

                 
 

Sold

                 
Loading...