loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Pentru desfăşurarea activităţii întreprinderile se aprovizionează cu materiale care pot fi divizate în materii prime şi materiale consumabile. Materiile prime sunt bunurile care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformaţională. Materialele consumabile sunt acele categorii de bunuri de natura activelor curente (materiale auxiliare, combustibil, ambalaje, piese de schimb, materiale de construcţie, alte materiale consumabile), care participă direct la procesul de producţie, fără a se regăsi, de regulă, în conţinutul material al produselor fabricate.

 Aprovizionarea cu materii prime şi materiale de la terţi se efectuează în conformitate cu programul de aprovizionare elaborându-se în acest scop comenzi către furnizori, în baza cărora se încheie contracte economice. La executarea comenzii şi a contractului de aprovizionare, întreprinderea cumpărător primeşte de la furnizor factura fiscală. Recepţia cantitativă se efectuează de către magazioner iar rezultatele ei cantitative se consemnează în bonul de intrare sau nota de intrare,  iar recepţia calitativă se efectuează de specialistul în domeniu într-un buletin de analiză.

La intrarea în patrimoniu materiile prime şi materialele procurate se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie, care se compune din următoarele elemente: preţul de procurare, taxele nerecuperabile, inclusiv taxele vamale aferente stocurilor importate, cheltuielile de transport aprovizionare (CTA) (comisioane, cheltuieli de tranzit, asigurare, transport extern sau intern, cheltuieli de manipulare etc.).

 Contabilitatea sintetică a materialelor aflate în patrimoniu se efectuează prin contului de gradul I – 211 „Materiale”  destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea materialelor. Este un cont de activ, în Dul căruia se înregistrează costul de achiziţie a materialelor procurate şi valoarea de intrare a celor fabricate la întreprindere, iar în C – valoarea materialelor ieşite din gestiune prin utilizarea lor în procesul de producţie sau vânzarea valorilor materiale de prisos şi inutile. Soldul contului este debitor şi reprezintă valoarea materialelor existente la întreprindere la finele perioadei de gestiune.

Intrarea materialelor se reflectă în contabilitate astfel:

 1. La costul de achiziţie a materialelor achiziţionate:

D 211 „Materiale”;

C 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – în cazul achitării ulterioare;

C 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului” – în cazul aprovizionării prin intermediul titularilor de avans, după primirea avansului;

C 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii” – în cazul aprovizionării prin intermediul titularilor de avans, fără primirea  anticipată a avansului.

 1. Pentru CTA suportate la aprovizionare:

D 211 „Materiale”;

C 539 „Alte datorii pe termen scurt” – pentru taxele vamale de achitat;

C 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – pentru transportarea materialelor până la depozitul întreprinderii;

C 812 „Activităţi auxiliare” – serviciile de transport, manipulare prestate de activităţile auxiliare ale întreprinderii;

C 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului” – în cazul achitării prin intermediul titularilor de avans, după primirea avansului;

C 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii” – în cazul achitării prin intermediul titularilor de avans, fără primirea  anticipată a avansului.

 După aprovizionarea cu valori materiale are loc calculul costului efectiv a materialelor procurate atât în total, cât şi pe fiecare tip de materiale în parte.

Exemplu.

 • S-au primit materiale de la furnizori:

Materialul „X” – 1200 unităţi la preţ de 10 lei şi valoarea de 12 000 lei;

Materialul „Y” – 800 unităţi la preţ de 20 lei şi valoarea de 16 000 lei;

Total –28 000 lei;

TVA – 5 600 lei;

Total general 33 600 lei.

 • S-a acceptat factura organizaţiei de transport pentru transportarea materialelor:

Suma – 1700 lei;

TVA – 340 lei;

Total – 2040 lei.

 • S-au calculat salariile lucrătorilor la manipularea materialelor în sumă de 300 lei;
 • S-au calculat CAS aferente salariilor calculate în sumă de 84 lei (300 lei × 28%) + CAMO în sumă de 6 (300 lei × 2%);
 • Din contul de decontare s-a transferat furnizorului şi organizaţiei de transport în achitarea datoriei.

Rezolvare:         

Jurnalul înregistrării cronologice

Nr. crt.

Conţinutul operaţiei

Suma

Corespondenţa conturilor

D

C

1

S-au primit materiale de la furnizori:

Total

TVA

28000

5600

211

534

521

521

2

S-a acceptat factura organizaţiei de transport pentru transportarea materialelor:

Suma – 1700 lei

TVA – 340 lei

1700

340

211

534

521

521

3

S-au calculat salariile lucrătorilor la manipularea materialelor

300

211

531

4

S-au calculat contribuţiile pentru asigurarea socială aferente salariilor calculate

90

(84 + 6)

211

533

5

Din contul de decontare s-a transferat furnizorului şi organizaţiei de transport în achitarea datoriei

35640

521

242

Contul sintetic 211 „Materiale”:

D      211 „Materiale”      C

Si = 20 000

 • 28 000
 • 1700
 • 300
 • 90

     Rd = 30 090

Notă: soldul iniţial este arbitrar.

În rezultatul evidenţei sintetice am obţinut costul efectiv al materialelor procurate 30 090 lei.

Se determină costul efectiv al valorilor materiale procurate pe tipuri de materiale în total şi pe o unitate. Pentru acesta:

 1. Se determină suma CTA aferentă materialelor procurate:

1700 + 300 + 90 = 2 090 lei

 1. Se determină raportul CTA către valoarea de procurare a materialelor:

2 090 / 28 000 = 0,0746

 1. Se calculează suma CTA aferentă fiecărui tip de materiale procurate. Pentru aceasta coeficientul obţinut în p. 2 se înmulţeşte la valoarea fiecărui tip de materiale procurate:

CTA / „A” = 12 000 × 0,0746 =   895, 20 lei

CTA / „B”= 16 000 × 0,0746 = 1 193, 60 lei     /   Total           2 088, 80 lei

 1. Se calculează costul efectiv al valorilor materiale procurate pe fiecare tip de material. Pentru aceasta la valoarea materialelor procurate de la furnizor pe fiecare tip se adună CTA aferente fiecărui tip de materiale:

„A” = 12 000 + 895,20 = 12 895, 20 lei

 „B” = 16 000 + 1 193,60 = 17 193,60 lei   /   Total                 30 088,80 lei

 1. Se calculează costul efectiv pe o unitate. Pentru aceasta se ia raportul dintre costul efectiv total pe fiecare tip de material şi cantitatea lui:

cost efectiv unitar materialul „A” = 12 895,20 / 1200 ≈ 10,75 lei

cost efectiv unitar materialul „B” = 17 193,60 / 800 ≈ 21,49 lei

Loading...