loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

Consumurile reprezintă resursele utilizate pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii venitului. Acestea sunt nemijlocit legate de procesul de producţie şi fac obiectul de studiu al contabilităţii manageriale (de gestiune). Contabilitatea consumurilor se organizează cu ajutorul conturilor sintetice ale clasei a 8 „Conturi ale contabilităţii de gestiune” din cadrul grupei 81 „Conturi ale consumurilor de producţie”, care include următoarele conturi sintetice:

 • 811 „Producţia de bază”
 • 812 „Activităţi auxiliare”
 • 813 „Consumuri indirecte de producţie”

Particularitatea conturilor destinate evidenţei consumurilor de producţie constă în faptul că la finele perioadei de gestiune nu au sold, acestea se închid prin conturile contabilităţii financiare, iar contul 813 „Consumuri indirecte de producţie” poate fi închis şi cu conturile contabilităţii de gestiune (811 sau 812).

Contul 811 „Producţia de bază” este destinat generalizării informaţiei privind consumurile producţiei de bază pentru fabricarea produselor, prestarea de servicii şi determinarea costului lor efectiv. Contul 811 „Producţia de bază” este un cont de calculaţie. În debitul acestui cont se reflectă:

 • la începutul perioadei de gestiune - soldul producţiei în curs de execuţie (care se trece din contul 215 „Producţia în curs de execuţie”);

În acest caz se întocmeşte formula contabilă la costul efectiv al producţiei în curs de execuţie:

D 811 „Producţia de bază”

C 215 „Producţia în curs de execuţie”

 • în cursul perioadei de gestiune – consumurile pentru fabricarea produselor (prestarea serviciilor), întocmindu-se următoarele formule contabile:

D 811 „Producţia de bază” – la valoarea consumurilor acumulate în producţia de bază în contrapartidă cu:

C 211 „Materiale” – la valoarea materialelor consumate pentru fabricarea produselor, prestarea serviciilor;

C 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” – la suma salariului calculat muncitorilor ocupaţi cu fabricarea produselor, prestarea serviciilor;

C 533 „Datorii privind asigurările” – la suma contribuţiilor la asigurările sociale aferente salariilor muncitorilor ocupaţi cu fabricarea produselor, prestarea serviciilor;

C 813 „Consumuri indirecte de producţie” – la valoarea CIP repartizate în costul produselor fabricate, serviciilor prestate

În creditul contului se reflectă:

 • costul efectiv al produselor fabricate şi serviciilor prestate, întocmindu-se formula contabilă:

D 216 „Produse” – la costul efectiv al produselor fabricate, sau

D 711 „Costul vânzărilor” – la costul efectiv al serviciilor prestate;

C 811 „Producţia de bază”

 • costul efectiv al rebutului definitiv, întocmindu-se formula contabilă:

D 714 „Alte cheltuieli operaţionale”;

C 811 „Producţia de bază”

 • costul efectiv al deşeurilor recuperabile (înregistrate la preţuri de valorificare), întocmindu-se formula contabilă:

D 211 „Materiale”

C 811 „Producţia de bază”

 • soldul producţiei în curs de execuţie care se trece la finele perioadei de gestiune în debitul contului 215 „Producţia în curs de execuţie”, întocmindu-se formula contabilă:

D 215 „Producţia în curs de execuţie”

C 811 „Producţia de bază”

Contabilitatea consumurilor din producţia de bază poate fi reflectată prin următoarea schemă:

D                                    811 „Producţia de bază”                                   C

 1. Nu are sold
 2. La începutul fiecărei perioade

de gestiune din bilanţul contabil

se trece, dacă există, producţia în

curs de execuţie:

D  215 „Producţia în curs de execuţie” C

 
   

 

 1. Pe parcursul perioadei de

gestiune se acumulează consumurile

directe de producţie:

 1. de materie primă şi materiale:

D  211 „Materiale”  C

 
   

 

 1. privind retribuirea muncii:

D           531                C

 
   

 

 1. contribuţii privind CAS şi

CAMO la salariile calculate:

D         533                 C

 
   

 

 1. La sfârşitul perioadei de gestiune

se trece cota consumurilor indirecte

de producţie:

D             813               C                                                                                       

                                                                                                                         

 1. La sfârşitul perioadei de gestiune

se reflectă producţia în curs de

execuţie (dacă există):

    D              215              C

 
   

 

 1. Prin calcul aritmetic se determină

costul efectiv al produselor finite

fabricate (p.2 + p.3 + p.4 – p.5)

         D              216               C

 
   

 

Contul 812 „Activităţi auxiliare” se foloseşte pentru generalizarea informaţiei privind consumurile producţiilor auxiliare (secundare) pentru producţia sau activitatea de bază a întreprinderii. În special, acest cont se utilizează pentru organizarea contabilităţii consumurilor privind: deservirea sau aprovizionarea întreprinderii cu diverse feluri de energie (electrică, termică, abur, gaze, apă etc.); producţia ambalajelor pentru împachetarea produselor; aprovizionarea şi păstrarea ambalajelor de sticlă pentru ambalarea produselor; deservirea de transport; exploatarea parcului de maşini şi tractoare la întreprinderile agricole; exploatarea maşinilor şi mecanismelor de construcţie; reparaţia mijloacelor fixe; fabricarea instrumentelor, dispozitivelor speciale, echipamentelor speciale, pieselor de schimb; fabricarea pieselor de construcţie, construcţiilor sau îmbogăţirea materialelor de construcţie (în special la întreprinderile de construcţie);  extracţia pietrei, prundişului, nisipului şi altor metale nemetalifere; prelucrarea şi tăierea lemnului; murarea, uscarea şi conservarea produselor agricole ( în special în alimentaţia publică, la întreprinderile agricole şi comerciale) etc. Contul 812 „Activităţi auxiliare” este un cont de calculaţie. În debitul acestui cont se reflectă:

 • La începutul perioadei de gestiune – soldul producţiei în curs de execuţie (care se trece din contul contabilităţii financiare 215 „Producţia în curs de execuţie”);
 • Pe parcursul perioadei de gestiune – consumurile directe legate nemijlocit de fabricarea produselor sau prestarea serviciilor de către secţiile auxiliare şi consumurile indirecte legate de deservirea şi gestiunea activităţilor auxiliare.

Contabilitatea acestor operaţiuni are loc similar contabilităţii operaţiilor din producţia de bază (vezi contul 811 „Producţia de bază”).

În creditul contului se reflectă:

 • Costul efectiv al serviciilor prestate sau produselor fabricate de către secţiile auxiliare:

Serviciilor la achiziţionarea activelor:

D 112 „Active nemateriale în curs de execuţie”;

D 121 „Active materiale în curs de execuţie”;

D 122 „Terenuri”;

D 123 „Mijloace fixe”;

D 211 „Materiale”;

D 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”;

D 217 „Mărfuri”;

C 812 „Activităţi auxiliare”

Serviciilor prestate subdiviziunilor întreprinderii:

D 712 „Cheltuieli comerciale”;

D 713 „Cheltuieli generale şi administrative”;

D 714 „Alte cheltuieli operaţionale”;

D 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii”;

D 723 „Pierderi excepţionale”;

D 811 „Producţia de bază”;

D 813 „Consumuri indirecte de producţie”;

C 812 „Activităţi auxiliare”

Serviciilor prestate persoanelor juridice şi fizice terţe:

D 711 „Costul vânzărilor”;

C 812 „Activităţi auxiliare”

Costul efectiv al materialelor, instrumentelor, produselor fabricate:

D 211 „Materiale”;

D 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”;

D 216 „Produse”;

C 812 „Activităţi auxiliare”

Înregistrarea deşeurilor metalice şi reziduurilor (la preţuri de valorificare):

D 211 „Materiale”;

C 812 „Activităţi auxiliare”        

Costului rebutului definitiv constatat în secţiile auxiliare de producţie:

D 714 „Alte cheltuieli operaţionale”;

C 812 „Activităţi auxiliare”

Soldul producţiei în curs de execuţie din activitatea auxiliară se trece la finele perioadei de gestiune în debitul contului 215 „Producţia în curs de execuţie”, întocmindu-se formula contabilă:

D 215 „Producţia în curs de execuţie”;

C 812 „Activităţi auxiliare”

Contul 813 „Consumuri indirecte de producţie” este destinat generalizării informaţiei privind consumurile aferente deservirii şi gestiunii subdiviziunilor structurale ale întreprinderii (secţiilor, sectoarelor). Contul 813 „Consumuri indirecte de producţie” este un cont de colectare-repartizare. În debitul acestui cont se reflectă pe parcursul perioadei de gestiune consumurile pe articole stabilite de întreprindere. În acest caz se pot întocmi următoarele formule contabile:

 • calculul retribuirii muncii şi CAS, CAMO pentru personalul administrativ - de conducere şi de deservire al subdiviziunilor de producţie:

D 813 „Consumuri indirecte de producţie”;

C  531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”;

C 533 „Datorii privind asigurările”

 • calculul amortizării activelor nemateriale, a uzurii mijloacelor fixe cu destinaţie de producţie şi a epuizării resurselor naturale:

D 813 „Consumuri indirecte de producţie”;

C 113 „Amortizarea activelor nemateriale”;

C 124 „Uzura mijloacelor fixe”;

C 126 „Epuizarea resurselor naturale”

 • reflectarea consumurilor privind reparaţia şi întreţinerea mijloacelor fixe în stare de lucru:
 • a materialelor utilizate:

D 813 „Consumuri indirecte de producţie”;

C  211 „Materiale”

 • a energiei electrice, apei aburului consumat:

D 813 „Consumuri indirecte de producţie”;

C 812 „Activităţi auxiliare”;

C 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”

 • includerea la consumuri a valorii de bilanţ a OMVSD puse în funcţiune în valoare de până la 1/2 din plafonul stabilit pentru o unitate, şi calculul uzurii OMVSD puse în funcţiune cu o valoare mai mare de 1/2 din plafonul stabilit de legislaţie:

D 813 „Consumuri indirecte de producţie”;

C 213 „OMVSD”;

C 214 „Uzura OMVSD”

 • calculul plăţilor pentru paza subdiviziunilor de producţie:

D 813 „Consumuri indirecte de producţie”;

C 539 „Alte datorii pe termen scurt”

La acumularea consumurilor indirecte de producţie pot fi întocmite şi alte formule contabile în dependenţă de cazurile survenite.

În creditul contului se reflectă trecerea consumurilor indirecte de producţie colectate pentru includerea în costul produselor fabricate şi serviciilor prestate pentru producţia de bază şi activităţile auxiliare sau raportarea la cheltuielile perioadei. În acest caz se întocmeşte formula contabilă:

D 811 „Producţia de bază”;

D 812 „Activităţi auxiliare”;

D 714 „Alte cheltuieli operaţionale”;

C 813 „Consumuri indirecte de producţie”

Contabilitatea consumurilor indirecte de producţie poate fi redată prin intermediul următoarei scheme:

Pentru organizarea contabilităţii cheltuielilor sunt prevăzute conturile clasei 7 ”Cheltuieli”, destinate generalizării informaţiei privind cheltuielile activităţilor operaţională şi neoperaţională şi a cheltuielilor privind impozitul pe venit.

Conturile din această clasă sunt conturi de activ. În debitul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se reflectă cu total cumulativ de la începutul anului sumele cheltuielilor, iar în credit – trecerea la sfârşitul anului de gestiune a cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar.

La întocmirea raportului trimestrial rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli se înscriu în Raportul privind rezultatele financiare în rândurile respective. Rezultatele financiare pentru fiecare trimestru se determină prin calcul fără întocmirea formulelor contabile. La finele anului de gestiune conturile din clasa 7 se închid prin trecerea cheltuielilor acumulate în contul 351 „Rezultat financiar total”.

Clasa 7 „Cheltuieli” cuprinde următoarele grupe de conturi:

71 „Cheltuieli ale activităţii operaţionale”,

72 „Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale”,

73 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”

Grupa de conturi 71 „Cheltuieli ale activităţii operaţionale” include următoarele conturi sintetice destinate contabilităţii cheltuielilor operaţionale:

Contul 711 „Costul vânzărilor” este destinat generalizării informaţiei privind costul efectiv al produselor, mărfurilor vândute şi al serviciilor prestate. În cursul perioadei de, serviciilor prestate se întocmeşte formula contabilă:

 • D 711 „Costul vânzărilor”

     C 216 „Produse”   -  la costul efectiv al produselor vândute;

 • D 711 „Costul vânzărilor”

     C 217 „Mărfuri”  - la costul efectiv al mărfurilor vândute;

 • D 711 „Costul vânzărilor”

     C 811 „Producţia de bază”  -  la costul efectiv al serviciilor prestate;

 • D 711 „Costul vânzărilor”

     C 812 „Activităţi auxiliare”  - la costul efectiv al serviciilor prestate.

La finele fiecărui trimestru rulajul debitor al contului 711 „Costul vânzărilor” se reflectă în rândul 020 al Raportului privind rezultatele financiare şi se scade din veniturile obţinute la determinarea profitului brut al întreprinderii.

La finele anului rulajul debitor al contului 711 se trece la rezultatul financiar total, întocmindu-se formula contabilă:

D 351 „Rezultat financiar total”;

        C 711 „Costul vânzărilor”

          Contul 712 „Cheltuieli comerciale”  este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente vânzării produselor, mărfurilor şi prestării serviciilor. În cursul perioadei de gestiune în debitul acestui cont se acumulează, cu total cumulativ de la începutul anului, cheltuielile comerciale ale întreprinderii întocmindu-se formulele contabile:

 1. calcularea salariilor lucrătorilor, care participă la comercializarea produselor, mărfurilor, ambalarea şi încărcarea lor, precum şi CAS şi CAMO:

D 712 „Cheltuieli comerciale”;

C  531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”;

C 533 „Datorii privind asigurările”

 1. reflectarea valorii ambalajului utilizat, materialelor de ambalat pentru ambalarea produselor şi mărfurilor la depozite:

D 712 „Cheltuieli comerciale”;

C  211 „Materiale”

 1. reflectarea cheltuielilor privind desfacerea produselor finite şi mărfurilor:
  1. cu mijloace de transport propriu

D 712 „Cheltuieli comerciale”;

C  812 „Activităţi auxiliare”;

 1. b) cu mijloace de transport ale terţilor

D 712 „Cheltuieli comerciale”;

C  521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”

 1. reflectarea cheltuielilor privind reclama şi alte servicii:

D 712 „Cheltuieli comerciale”;

C  241 „Casa”;

C  242 „Cont de decontare”;

C  243 „Cont valutar”;

C  521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”

În anumite cazuri pot fi întocmite şi alte formule contabile privind acumularea cheltuielilor comerciale.

La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul contului 712 “Cheltuieli comerciale” se reflectă cu total cumulative de la începutul anului în Raportul privind rezultatele financiare în rândul 050.

La finele anului rulajul debitor al contului 712 se trece la rezultatul financiar total, întocmindu-se în acest caz formula contabilă:

D 351 „Rezultat financiar total”

        C 712 „Cheltuieli comerciale”

Contul 713 „Cheltuieli generale şi administrative” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile de deservire a producţiei şi administrarea întreprinderii în ansamblu. În cursul perioadei de gestiune cheltuielile generale şi administrative se colectează cu total cumulativ de la începutul anului în debitul contului 713 şi se reflectă prin următoarele formule contabile:

 1. calcularea remunerării personalului administrativ, gospodăresc, precum şi ale muncitorilor pe timpul întreruperilor în producţie şi a CAS, CAMO calculate:

D 713 „Cheltuieli generale şi administrative”;

C 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”;

C 533 „Datorii privind asigurările”

 1. calcularea uzurii mijloacelor fixe şi a amortizării activelor nemateriale cu destinaţie generală gospodărească:

D 713 „Cheltuieli generale şi administrative”

C 124 „Uzura mijloacelor fixe”

C 113 „Amortizarea activelor nemateriale”

 1. reflectarea cheltuielilor pentru întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe cu destinaţie generală gospodărească:

D 713 „Cheltuieli generale şi administrative”

C  211 „Materiale”

C  521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”

C 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

C 533 „Datorii privind asigurările”

C  812 „Activităţi auxiliare”

 1. trecerea la cheltuieli a valorii de bilanţ a OMVSD cu valoare unitară până la 1/20 din limita stabilită şi calculul uzurii OMVSD cu valoare de peste limita stabilită de 1/20 utilizate în scopuri gospodăreşti:

D 713 „Cheltuieli generale şi administrative”

C 212 „OMVSD”

C 214 „Uzura OMVSD”

 1. acceptarea spre plată a facturilor pazei extradepartamentale:

D 713 „Cheltuieli generale şi administrative”

C 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”

 1. reflectarea cheltuielilor efectuate de titularii de avans:
 2. a) la acordarea avansurilor:

D 713 „Cheltuieli generale şi administrative”

C 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”

 1. b) fără acordarea anticipată a avansurilor:

D 713 „Cheltuieli generale şi administrative”

C 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii”

 1. achitarea cheltuielilor de reprezentare:

D 713 „Cheltuieli generale şi administrative”

C 241 „Casa”

C 242 „Cont de decontare”

C 243 „Cont valutar”

C 244 „Conturi speciale la bănci”

La sfârşitul fiecărui trimestru cheltuielile generale şi administrative acumulate în debitul contului 713 se reflectă în Raportul privind rezultatele financiare în rândul 060 şi se scad din venituri la determinarea rezultatului financiar.

La finele anului rulajul debitor al contului 713 se trece la rezultatul financiar total, întocmindu-se formula contabilă:

D 351 „Rezultat financiar total”

        C 713 „Cheltuieli generale şi administrative”

Contul 714 „Alte cheltuieli operaţionale” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente vânzării activelor curente (cu excepţia produselor finite, mărfurilor şi serviciilor), arenzii curente, plăţii dobânzilor pentru credite şi împrumuturi, amenzilor, penalităţilor, despăgubirilor, privind consumurile indirecte de producţie nerepartizate, lipsurile şi pierderile valorilor materiale. în cursul perioadei de gestiune alte cheltuieli operaţionale se acumulează în debitul contului 714 cu total cumulativ de la începutul anului şi se reflectă prin următoarele înregistrări contabile:

 1. reflectarea valorii de bilanţ a materialelor, OMVSD, titlurilor de valoare pe termen scurt, documentelor băneşti vândute:

D 714 „Alte cheltuieli operaţionale”

C 211 „Materiale”

C 212 „Animale la creştere şi îngrăşat”

C 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”

C 231 „Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate”

C 246 „Documente băneşti”

 1. calcularea plăţii pentru arenda curentă:

D 714 „Alte cheltuieli operaţionale”

C 539 „Alte datorii pe termen scurt”

 1. calcularea dobânzilor aferente creditelor şi împrumuturilor primite, cu excepţia cazurilor de capitalizare a acestora:

D 714 „Alte cheltuieli operaţionale”

C 411 „Credite bancare pe termen lung”

C 412 „Credite bancare pe termen lung pentru salariaţi”

C 413 „Împrumuturi pe termen lung”

C 511 „Credite bancare pe termen scurt”

C 512 „Credite bancare pe termen scurt pentru salariaţi”

C 513 „Împrumuturi pe termen scurt”

 1. achitarea, calcularea amenzilor, penalităţilor şi despăgubirilor:

D 714 „Alte cheltuieli operaţionale”

C 241 „Cont de decontare”

C 243 „Cont valutar”

C 539 „Alte datorii pe termen scurt”

 1. trecerea la cheltuieli a consumurilor indirecte de producţie nerepartizate:

D 714 „Alte cheltuieli operaţionale”

C 813 „Consumuri indirecte de producţie”

La sfârşitul fiecărui trimestru rulajul din debitul contului 714 se reflectă în Raportul privind rezultatele financiare în rândul 070 şi se scad din venituri la determinarea rezultatului financiar. La finele anului rulajul debitor al contului 714 se trece la rezultatul financiar total, întocmindu-se formula contabilă:

D 351 „Rezultat financiar total”

        C 714 „Alte cheltuieli operaţionale”

Grupa de conturi 71 „Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale” cuprinde următoarele conturi sintetice:

Contul 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente ieşirii activelor pe termen lung, reevaluării acestora, participaţiilor în alte întreprinderi, cu părţile legate, precum şi operaţiile cu titlurile de valoare etc. În cursul perioadei de gestiune cheltuielile activităţii de investiţii se acumulează în debitul contului 721 şi se reflectă prin intermediul următoarelor formule contabile:

 1. reflectarea valorii de bilanţ a activelor pe termen lung ieşite:

D 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii”

C 111 „Active nemateriale”

C 112 „Active nemateriale în curs de execuţie”

C 121 „Active materiale în curs de execuţie”

C 122 „Terenuri”

C 123 „Mijloace fixe”

C 125 „Resurse naturale”

C 131 „Investiţii pe termen lung în părţi nelegate”

C 132 „Investiţii pe termen lung în părţi legate”

 1. reflectarea cheltuielilor aferente ieşirii activelor pe termen lung:

D 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii”

C 211 „Materiale”

C 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

C 533 „Datorii privind asigurările”

C 812 „Activităţi auxiliare”

C 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”

 1. reflectarea lipsurilor şi pierderilor activelor pe termen lung constatate la inventariere:

D 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii”

C 111 „Active nemateriale”

C 112 „Active nemateriale în curs de execuţie”

C 121 „Active materiale în curs de execuţie”

C 123 „Mijloace fixe”

La finele fiecărei perioade de gestiune, rulajul din debitul contului 721 se scade din venituri la determinarea indicatorului din rândul 090 „rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) al Raportului privind rezultatele financiare.

La finele anului rulajul debitor al contului 721 se trece la rezultatul financiar total, întocmindu-se în acest caz formula contabilă:

D 351 „Rezultat financiar total”

C 721 “Cheltuieli ale activităţii de investiţii”

Contul 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente redevenţelor, arenzii finanţate, diferenţelor de curs valutar, etc. În cursul perioadei de gestiune cheltuielile activităţii financiare se acumulează în debitul contului 722 şi se reflectă prin formulele contabile:

 1. achitarea sau calculul plăţii pentru activele pe termen lung luate în arenda finanţată de la alte persoane fizice şi juridice:

D 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare”

C 242 „Cont de decontare”

C 243 „Cont valutar”

C 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”

 1. reflectarea pierderilor privind diferenţele de curs valutar aferente conturilor valutare şi operaţiilor în valută străină:

D 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare”

C 221 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”

C 224 „Avansuri pe termen scurt acordate”

C 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”

C 241 „Casa”

C 242 „ Cont de decontare”

C 243 „Cont valutar”

C 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”

 1. trecerea la cheltuieli a avansurilor pe termen lung acordate anterior şi nereclamate:

D 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare”

C 136 „Avansuri pe termen lung acordate”

La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 722 se ia în calcul la determinarea indicatorului din rândul 100 „Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) al Raportului privind rezultatele financiare.

La finele anului rulajul debitor al contului 722 se trece la rezultatul financiar total, întocmindu-se în acest caz formula contabilă:

D 351 „Rezultat financiar total”

C 722 “Cheltuieli ale activităţii financiare”

Contul 723 “Pierderi excepţionale” este destinat generalizării informaţiei privind pierderile rezultate din calamităţi naturale, perturbări politice, modificări ale legislaţiei ţării şi alte evenimente excepţionale. În cursul perioadei de gestiune în debitul contului 723 “Pierderi excepţionale” se acumulează, cu total cumulative de la începutul anului, pierderile din evenimentele excepţionale. În acest caz se vor întocmi formulele contabile:

 1. trecerea la cheltuieli a valorii de bilanţ a activelor pe termen lung şi curente ieşite ca rezultat al evenimentelor excepţionale:

D 723 „Pierderi excepţionale”

C 111 „Active nemateriale”

C 112 „Active nemateriale în curs de execuţie”

C 121 „Active materiale în curs de execuţie”

C 123 „Mijloace fixe”

C 211 „Materiale”

C 212 „Animale la creştere  şi îngrăşat”

C 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”

C 215 „Producţia în curs de execuţie”

C 216 „Produse”

C 217 „Mărfuri”

C 241 „Casa”

C 242 „ Cont de decontare”

C 243 „Cont valutar”

C 244 „Conturi speciale la bănci”

C 245 „Transferuri băneşti în expediţie”

C 246 „Documente băneşti”

 1. reflectarea cheltuielilor privind lichidarea consecinţelor evenimentelor excepţionale:
  1. materialele utilizate:

D 723 „Pierderi excepţionale”

C 211 „Materiale”

 1. remunerarea calculată muncitorilor CAS şi CAMO:

D 723 „Pierderi excepţionale”

C 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

C 533 „Datorii privind asigurările”

La finele fiecărei perioade de gestiune pierderile excepţionale acumulate în debitul contului 723 se reflectă în Raportul privind rezultatele financiare şi se iau în calcul la determinarea indicatorului din rândul 120 „Rezultatul excepţional: profit (pierdere)”. 

Contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente impozitului pe venit ale perioadei de gestiune. La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 731 se reflectă în raportul privind rezultatele financiare în postul 140 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” şi se scade din rezultatul financiar la determinarea profitului net (pierderii) al întreprinderii.

Loading...