loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

Propunerile formulate de către comisiile de inventariere prin procesul verbal de inventariere, după ce sunt aprobate, servesc compartimentului de contabilitate pentru punerea de acord a datelor din contabilitate cu realitatea constatată şi consemnată în listele de inventar.

Deci, după cum s-a menţionat diferenţele constatate cu ocazia inventarierii pot fi sub formă de plusuri sau de minusuri.

Plusurile constatate la inventariere se înregistrează în patrimoniu prin Darea conturilor de activ corespunzătoare, şi majorarea veniturilor, astfel:

 • plusurile de active pe termen lung constatate cu ocazia inventarierii se evaluează la valoarea de bilanţ (determinată la preţ de piaţă) în momentul depistării şi se reflectă prin înregistrarea contabilă:

D 111 „Active nemateriale”

D 112 „Active nemateriale în curs de execuţie”

D 121 „Active materiale în curs de execuţie”

D 123 „Mijloace fixe”

D 125 „Resurse naturale”

C 621 „Venituri din activitatea de investiţii”

 • plusurile de active curente stabilite cu ocazia inventarierii se reflectă prin înregistrarea contabilă:

D 211 „Materiale” – la valoarea materialelor

D 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” – la valoarea OMVSD

D 215 „Producţia în curs de execuţie”

D 216 „Produse”

D 217 „Mărfuri” – la valoarea mărfurilor

C 612 „Alte venituri operaţionale”

 • plusurile de mijloace băneşti şi documente băneşti stabilite în casă în urma inventarierii se înregistrează:

D 241 „Casa”

D 246 „Documente băneşti”

C 612 „Alte venituri operaţionale”

Lipsurile constatate la inventariere se înregistrează ca o ieşire din patrimoniu a elementelor respective de activ, prin Carea conturilor corespunzătoare, şi se trec la cheltuieli astfel:

 • lipsurile de mijloace fixe constatate cu ocazia inventarierii se reflectă prin înregistrarea contabilă:

D 721 „Cheltuieli din activitatea de investiţii” – la valoarea de bilanţ

D 124 „Uzura mijloacelor fixe” – la suma uzurii calculate

C 123 „Mijloace fixe” – la valoarea de intrare a mijloacelor fixe

 • lipsurile de materiale, mărfuri, obiecte de mică valoare şi scurtă durată se reflectă prin înregistrarea contabilă:

D 714 „Alte cheltuieli operaţionale”

C 211 „Materiale” – la valoarea materialelor

C 215 „Producţia în curs de execuţie” – la valoarea producţiei în curs de execuţie

C 216 „Produse” – la valoarea produselor finite

C 217 „Mărfuri” – la valoarea mărfurilor

C 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” – la valoarea OMVSD

 • lipsurile de mijloace băneşti şi documente băneşti depistate în casierie se înregistrează prin formula contabilă:

D 714 „Alte cheltuieli operaţionale”

C 241 „Casa”

C 246 „Documente băneşti”

Minusurile de inventar comise din cauza persoanelor vinovate trebuie să fie compensate de către acestea. Conform prevederilor Regulamentului privind inventarierea, diferenţa lipsă stabilită în urma compensării şi aplicării tuturor cotelor (normelor) de perisabilitate naturală, care cauzează prejudiciu pentru unitate, se recuperează de la persoanele vinovate la valoarea venală la momentul depistării lipsurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În cazul când este stabilită persoana vinovată de producerea daunei (lipsurilor), iar suma daunei a fost recunoscută sau a fost adjudecată de organele judiciare, în contabilitate se efectuează următoarele înregistrări:

 1. la suma daunei imputate persoanei vinovate:
 2. în cazul când dauna este recunoscută şi va fi recuperată în perioada de gestiune:

D 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”

C 612 „Alte venituri operaţionale”

 1. în cazul când dauna va fi recuperată în perioadele viitoare, dar pe o perioadă de până la un an, precum şi dacă persoana vinovată nu recunoaşte suma daunei se intentează un proces judiciar şi până la anunţarea hotărârii judecăţii se întocmeşte:

D 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”

C 515 „Venituri anticipate curente”

 1. în cazul când dauna va fi compensată în perioadele viitoare, iar termenul de recuperare se prevede să fie mai mare de un an, se va înregistra:

D 134 „Creanţe pe termen lung”

C 422 „Venituri anticipate pe termen lung”

 1. la suma daunei recuperate se va întocmi înregistrarea contabilă:
 2. a daunei recunoscute:

D 241 „Casa” – când se încasează în casierie;

D 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” – când se reţine din salariu;

C 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”

 1. când se recuperează dauna aferentă perioadei viitoare, termenul de achitare al căreia este de până la un an:
  • la suma creanţei stinse:

D 241 „Casa” – când se încasează în casierie;

D 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” – când se reţine din salariu;

C 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”.

 • la suma venitului constatat aferent perioadei curente:

D 515 „Venituri anticipate curente”

C 612 „Alte venituri operaţionale”

 1. când se recuperează dauna aferentă perioadei viitoare, termenul de achitare al căreia este mai mare de un an:
  • la suma creanţei stinse:

D 241 „Casa” – când se încasează în casierie

D 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” – când se reţine din salariu

D 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”

 • la suma venitului constatat aferent perioadei curente:

D 422 „Venituri anticipate pe termen lung”

C 612 „Alte venituri operaţionale”

 1. când termenul de achitare al creanţei pe termen lung privind dauna produsă devine de până la un an se va reflecta înregistrarea contabilă:
 2. la suma creanţei pe termen lung termenul de achitare al căreia este de până la un an:

D 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”

C 134 „Creanţe pe termen lung”

 1. concomitent se constată suma venitului:

D 422 „Venituri anticipate pe termen lung”

C 515 „Venituri anticipate curente”

Loading...