loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În ceea ce priveşte limbajul contabil ar fi ideal ca să existe unul singur la nivel mondial. În multe ţări se utilizează limbaje contabile diferite, dar mai mult decât atât şi interpretarea rezultatelor diferă de la o ţară la alta. Am intrat însă în epoca mondializării şi financializării economiilor, prin globalizarea pieţelor financiare. Normalizarea contabilă internaţională este o operaţiune foarte delicată din cauza economiilor clădite pe culturi diferite.

La 29 iunie 1973, la Londra, reprezentanţii principalelor organizaţii contabile din lume au constituit Comisia Internaţională a Normelor Contabile (IASC), o instituţie de standardizare internaţională. Suntem deci puşi în faţa unui proces prin care normele contabile sunt impuse de către contabili.

Unii economişti din S.U.A., analizând critic procesul istoric de normalizare contabilă au susţinut ideea că normalizarea contabilităţii este socialmente prea importantă pentru a fi încredinţată numai contabililor. În acest efort uriaş se înscriu, pe o poziţie privilegiată, investitorii şi statul, dar şi alţi utilizatori de informaţii contabile precum partenerii comerciali, sistemul financiar-bancar, sindicatele, etc.

Normalizarea contabilă este procesul prin care se armonizează metodele contabile, terminologia şi prezentarea documentelor de sinteză. Scopul fundamental al normalizării se manifestă în trei direcţii principale:

  • obţinerea de către puterea publică, a unei informări omogene, referitoare la întreprindere;
  • valorificarea informaţiilor contabile de către utilizatorii externi;
  • valorificarea informaţiilor de către factorii decizionali din întreprindere.
Loading...