În cadrul tranzacţiei de vânzare-cumpărare de mărfuri se înscrie şi licitaţia. Aceasta este o formă de vânzare-cumpărare cu caracteristici specifice.

În primul rând procesul are loc  în mod public. Prin mecanismul său, licitaţia aduce în acelaşi loc şi în acelaşi timp oferta şi cererea. Ea oferă premizele pentru afaceri loiale. Minimizează cheltuielile comerciale de promovare.

Atribuirea proprietăţii bunului comercializat, sau acceptarea ofertei celei mai avantajoase se face prin adjudecare.

         Există mai multe feluri de organizare şi derulare a licitaţiei.

Licitaţia clasică sau tradiţională în care vânzătorul îşi strigă oferta începând de la un preţ de pornire, care este preţul cel mai mic de ofertă şi se încheie cu preţul cel mai mare adjudecat.

         Licitaţia cu ofertă sigilată.  Este o activitate complexă şi se manifestă cu predilecţie în vânzarea-cumpărarea de maşini şi utilaje, instalaţii complexe şi altele. Ea a dobândit o pondere relativ importantă în privatizările de întreprinderi publice şi în condiţiile în care se cumpără sau se angajează lucrări pe bani publici ( investiţii publice).

         Licitaţiile se pot organiza atât de cumpărător , cât şi de vânzător. Aceştia, la rândul lor, pot organiza licitaţia direct (nemijlocit), sau printr-un comerciant sau firme specializate.

         Mecanismul organizării şi derulării licitaţiilor presupune parcurgerea succesivă a unor etape şi elaborarea unor documente atât de către organizatori, cât şi de către participanţi.

         Organizatorii licitaţiei trebuie să anunţe licitaţia prin pubblicitate comercială sau prin trimiterea de invitaţii ; să elaboreze documentele de licitaţie, cu deosebire întocmirea caietului de sarcini,  recepţionarea ofertelor şi a garanţiilor; deschiderea, evaluarea, analiza şi compararea ofertelor, angajarea de tratative, comunicarea rezultatului licitaţiei, restituirea garanţiilor participanţilor care nu au fost câştigători şi încheierea contractului cu adjudecatarul.

         Participanţii la licitaţie, la rândul lor, parcurg şi desfăşoară activităţi specifice : recepţionarea mesajului de lansarea licitaţiei, cumpărarea caietului de sarcini, elaborarea ofertei, depunerea documentelor de participare, respectiv oferta, garanţiile bancare şi taxele de participare, participarea la tratative, primirea rezultatului.

În cazul pierderii licitaţiei se retrage garanţia de participare. În cazul adjudecării în favoarea sa, adjudecatarul depune o garanţie de bună executare şi încheie contractul.

         Documentul cel mai important în licitaţie este caietul de sarcini sau de condiţii. Acesta îndeplineşte funcţia de cerere şi de ofertă. Caietul de sarcini cuprinde în detaliu condiţiile tehnice comerciale şi generale în legătură cu obiectul licitaţiei, preţul şi condiţiile de plată .

         În caietul de sarcini sunt prevăzute instrucţiuni cu privire la modul de întocmire a ofertei. Se anexează o serie de formulare specifice, ca de ex. „modelul de garanţie” şi altele.

         Caietul de sarcini poate fi achiziţionat contra-cost şi uneori se distribuie gratis. Tehnica licitaţiilor este utilizată cu precădere în activităţile de impor-export.

         Odată adjudecată licitaţia se trece la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.