Creşterea cantitativă şi mai ales calitativă a consumului - factor al creşterii economice

Creşterea economică este adeseori privită ca un proces cantitativ care depinde exclusiv de producţie, făcându-se abstracţie de consum. Analizarea procesului de creştere devine astfel unilateral. În felul acesta se produce sciziunea netă între producţie şi consum  Ori, procesul de creştere economică este un proces unitar, de sporire simultană atât a producţiei cât şi a consumului.

Realizarea unui ritm optim de creştere economică presupune optimizarea tuturor elementelor sistemului printre care şi crearea unui raport optim între producţie şi consum.

Continuarea creşterii depinde de satisfacerea unor nevoi dinamice reale şi relativ imediate, care se nasc pe măsura creşterii productivităţii muncii şi a veniturilor. Absorbindu-i produsul, consumul determină reluarea neîntreruptă a producţiei, creşterea ei, îmbunătăţirea calităţii şi structurii ei.

Practica demonstrează că societăţile în care consumul a crescut în strânsă legătură cu producţia au cunoscut şi ritmuri înalte de creştere economică, au asigurat un grad înalt de folosire a forţei de muncă. Stagnarea sau scăderea consumului a fost, de regulă, însoţită de scăderea producţiei, de creşterea şomajului şi a capacităţii de producţie nefolosite, de dezechilibre în economie.

Susţinerea creşterii economice presupune sporirea cantitativă dar mai ales calitativă a consumului, schimbările structurii acestuia. Aceasta deoarece nevoile fundamentale fiziologice ale omului (hrană, îmbrăcăminte, adăpost etc.) pot fi satisfăcute relativ repede, ceea ce ar face inutilă creşterea productivităţii muncii şi, pe acestă bază, a venitului. Se ştie însă că, simultan cu creşterea cantitativă, consumul are o dinamică calitativă. Cercetările lui Engel, din secolul XIX, au arătat schimbările structurale care au loc în domeniul consumului pe măsura creşterii venitului. Dar şi această dinamică calitativă este plafonată de nivelul tehnic existent. Pentru a ridica continuu acest plafon este nevoie de progres tehnic care să susţină consumul de inovaţie de produs, simultan cu dinamica producţiei în domeniul bunurilor de consum adică de inventarea continuă de produse absolut noi, necunoscute, spre care să se îndrepte cererea care depăşeşte nevoile satisfăcute. Se creează astfel noi posibilităţi de investire a capitalului, noi locuri de muncă, creşte productivitatea factorilor şi, pe această bază, are loc o creştere economică continuă. Deci, creşterea economică continuă trebuie să se bazeze pe echilibrul dintre creşterea producţiei (bazată pe investiţii şi sporirea productivităţii factorilor) şi a consumului (bazată pe creşterea veniturilor ca urmare a sporirii productivităţii muncii).