Călătoriile turistice spre destinaţii tot mai îndepărtate şi vizitarea a două sau mai multe ţări în timpul unei singure vacanţe, au perspectivă să devină caracteristice pentru mişcarea turistică internaţională a perioadelor viitoare. Ca rezultat al civilizaţiei contemporane, turismul va contribui din ce în ce mai mult la sensibilizarea fiinţei umane faţă de realităţile din locurile vizitate, la cultivarea unui climat de înţelegere reciprocă între oameni, tocmai prin forţa de convingere pe care o exercită asupra turistului contactele cu populaţia din locurile alese drept destinaţie a călătoriilor.

            Creşterea continuă a numărului celor care participă la activităţile turistice are, prin urmare, pe lângă importante consecinţe economice, efecte benefice deosebit de puternice pentru viaţa paşnică a cetăţenilor din diverse ţări. Se poate afirma, fără niciun fel de exagerare, că între colaborarea şi pacea internaţională şi numărul turiştilor internaţionali există o interdependenţă în continua amplificare.

            Modalităţile de realizare a „consumului turistic”, ca formă specifică de consum a societăţii, sunt extrem de diverse. Între acestea un rol important revine şi acestui gen de consum, care contribuie la cunoaşterea culturii naţionale a altor naţiuni, de educare şi apropiere a oamenilor, în spiritul înţelegerii şi colaborării reciproce.