loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

   PROCEDURILE ANALITICE  reprezintă analiza corelațiilor (coeficienților) și tendințelor importante pentru businessul clientului inclusiv investigarea ulterioară a fluctuaților și interconexiunilor acestora. Ele includ:

 • Compararea informației financiare a clientului - se efectuează între informația perioadei curente și informația analogică din perioadele precedente, indicatorii prognozați, indicatorii medii pe ramură, indicatori ai altor entități cu tehnologii și capacități de producție analogice.
 • Examinarea interconexiunilor - se examinează interconexiunile dintre :
 1. Volumul venitului din vînzări și costul vînzărilor, creanțele cumpărătorilor și MB încasate din vînzarea produselor, mărfurilor, serviciilor etc.
 2. Valoarea activelor achiziționate și creșterea datoriilor față de furnizori, MB plătite și micșorarea datoriilor.
 3. Valoarea MF și uzura calculată. (valoarea AN și amortizarea lor)
 4. Informația financiară și cea nefinanciară. (ex. Corelația dintre cheltuielile privind remunerarea muncii angajaților și nr. mediu scriptic al acestora).

Procedurile analitice pot fi aplicate de către auditor atît la etapa planificării auditului, cît și la etapele colectării probelor de audit și finisării auditului.

  La planificarea auditului  procedurile analitice se aplică de către auditor :

 1. Pentru a înțelege mai bine business-ul clientului.
 2. Pentru a identifica domeniile potențialului risc.
 3. A ajuta la determinarea caracteruluimomentului de exercitare a altor proceduri de audit.

 La etapa colectării probelor de audit  procedurile analitice pot fi utilizate în combinare cu celelalte proceduri ce țin de esență. Aceasta îi permite auditorului să reducă nivelul riscului de nedescoperire la auditul unor aspecte calitative ale rapoartelor financiare.

   EXEMPLU .  audotorul a constatat că au avut loc modificări semnificative (micșorarea volumului vînzărilor a clientului). Analiza detaliată a arătat:

 1. În anul curent clientul a desfășurat noi activități economice.
 2. Volumul vînzărilor a fost redus din cauza micșorării cererii de produse.

CONCLUZIE  modificarea volumului vînzărilor nu a fost determinat de erorile la contabilizare a operațiunilor.

    La etapa finisării auditului, auditorul poate aplica procedurile analitice pentru:

 1. formularea concluziilor despre corespunderea rapoartelor financiare, cunoștințelor despre businessul clientului.
 2. Identificarea domeniilor care necesită proceduri de audit suplimentare (auditul creanțelor dubioase)

   

Loading...