loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 Pe parcursul auditilui MB, auditorul trebuie să se încredințeze:

 • În casierie există mijloacele bănești, documentele bănești reflectate în evidență, și invers, dacă în evidență sunt reflectate pe deplin MB și documentele bănești existente în casierie.
 • Sunt perfectate corect și pe deplin dispozițiile de plată și de încasare, registru de casă, jurnalul de înregistrare a dispozițiilor de casă, cartea casierului operaționist
 • Sunt utilizate mașinile de casă la decontările în numerar.
 • Sunt efectuate inventarieri ale casieriei.
 • Sunt reflectate corect operațiunile de casă în evidență și gestiune contabilă
 • În plenitudinea extraselor de cont de la bancă a documentelor de decontare și de plată primare
 • Dacă corespund documentele de decontare (ordin de plată), documentelor de plată (fac conturi)
 • Sunt semnăturile persoanelor autorizate pe documentele primare
 • Operațiile efectuate în valută străină corespund actelor normative în vigoare
 • Pe deplin sunt reflectate încasările în valută străină
 • Correct sunt recalculate activele și datoriile exprimate în valută străină

  Sursele de informare în cadrul auditului:

 • Politica de contabilitate
 • Dispozițiile de plată și de încasare *Registru de casă
 • Jurnal de înregistrare a dispozițiilor de casă
 • Borderourile de plată
 • Cartea casierului operaționist
 • Actele inventarierei casieriei
 • Ordinul de plată *Conturi
 • Extrasul din contul bancar *Borderourile și jurnalele order
 • Fișa și analiza contului la conturile corespunzătoare
 • Rapoartele financiar.

    După sursele de informare în cadrul unui audit, el aplică procedurile de audit, pentru a obține probe.

   Procedurile de audit:

 • Testarea controlului intern - într.1
 • Ce țin de esență: analitice, dar nu sunt aplicate în cazul MB, și de testare detaliată a tranzacților și soldului contului:
 • Inventarierea și examinarea încăperii casieriei
 • Intervievarea personalului.
 • Examinarea și compararea documentelor
 • Compararea și urmărirea documentelor.
 • Conformarea soldului MB la conturi.
 • Recalcularea a diferențelor de curs valutar.

 Auditorul trebuie să cunoască erorile și fraudele caracteristice acestui segment al evidenței care se reduc la următoarele:   1. Neajunsuri sau surplusuri de MB în casierie

 1. Reflectarea întîrziată a MB în numerar
 2. Falsificarea semnăturilor în documentele primare
 3. Lipsa inventarierei casieriei.
 4. Decontările în numerar cu persoanele juridice
 5. Lipsa permesiunii conduceri la achitarea documentelor de plată
 6. Păstrarea banilor în băncile cu situația financiară nestabilă.
 7. Efectuarea decontărilor în numerar cu nerezidenți
 8. Nereflectarea în evidență a diferențelor de curs valutar
Loading...