loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Scopul – determinarea corectitudinii ținerii evidenței datoriilor comerciale.

Sursele de informare

 • Politica de contabilitate
 • Contractele încheiate cu furnizorii
 • Registrul procurărilor
 • Comenzile de procurare
 • Conturile înaintate de furnizor
 • Actele de îndeplinire a lucrărilor
 • Actele de prestare a serviciilor
 • Ordinul de plată
 • Borderourile de inventariere a datoriilor furnizorului
 • Registrul de evidență analitică a decontărilor cu furnizorii
 • Borderourile și jurnalele order
 • Fișa și analiza contului.
 • Cartea mare

   Procedurile de audit

 1. Testarea controlului intern (vezi într 1)
 2. Proceduri ce țin de esență:
 3. Proceduri analitice:

Tab. Proceduri analitice aplicabil auditului datoriilor comerciale

Procedurea analitică

Eroarea posibilă

 Analiza listei datoriilor față de furnizori pentru a detecta datoriile neobișnuite și fără legătură cu furnizorii

1.      Eroarea de falsificarea a datoriilor necomerciale

Compararea cu anii precedenți a soldului datoriilor față de furnizori

2.      Conturi neînregistrate sau inexistente

Prezentări eronate

Calcularea indicatorilor

-          Raportul dintre cumpărări și datoriile față de furnizori

-          Raportul dintre datoriile față de furnizori și datoriile pe TS (analogic cu 2)

 

 1. Proceduri de testare detaliată a tranzacțiilor și soldurilor contului, care include:
 2. Confirmarea datoriilor față de furnizori
 3. Examininarea și compararea documentelor
 4. Recalcularea
 5. Intervievarea personalului

Procedurile testării detaliate a tranzacțiilor și soldului contului sunt efectuate prin prisma aspectelor calitative alr RF și includ:

 1. Existența și veridicitatea – proceduri.
 • Solicitarea și examinarea registrului de evidență a facturilor comerciale primite.
 • Compararea info din registrul de evidență a comenzilor executate cu info din registrele de evidență a decontărilor cu furnizorii
 • Examinarea dărilor de seamă a depozitarului și confruntarea cu date înregistrate în registrul de evidență a decontărilor cu furnizorul.
 1. Drepturile și obligațiile, plenitudinea.
 • Studierea contractelor încheiate cu furnizorii pentru stabilirea respectivă termenului de achitare a datoriilor.
 • Examinarea semnăturilor și sigiliilor din facturile comerciale primite.
 • Stabilirea faptului dacă info de facturile comerciale corespund cu cea reflectată în registrul de evidență a decontării cu furnizorul și cu info din contractele încheiate cu furnizorii respectivi.

 

 1. Evaluarea

- stabilirea faptului dacă toate facturile comerciale primite, au fost înregistrate în contabilitate, prin compararea informației din darea de seamă a depozitarului, registru de evidență a comenzilor primite, situația de evidență a termenului de achitare a datoriei față de furnizor, registrul de evidență a decontărilor cu furnizorii,

- stabilirea integrității datelor din rapoartele financiare pentru stabilirea faptului dacă datoriile comerciale au fost reflectate conform cerințelor stipulate în standardele corespunzătoare.

Indicii de bază ai riscului erorii și fraudei pentru datoriile comerciale:

 • Existența unui nr mare a comenzilor neîndeplinite și sumelor considerabile de datorii creditoare cu termen expirat
 • Probabilitatea înaltă a returnărilor de marfă către furnizor.
 • Mărirea achiziționărilor în ultima lună a perioadei de gestiune, comparativ cu volumul total al procurărilor.
 • Lucrul cu partenerii străini
 • Existența comenzilor neautorizate de către conducere.
 • Ponderea înaltă a mărfurilor, serviciilor primite de la un singur furnizor
 • Plata procurărilor fictive
 • Procurarea prin intermediul întreprinderii a mărfurilor ce trec în folosința personală a membrilor conducerii.
 • Prezentarea facilităților anumitor furnizori.
Loading...