loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Scopul auditului compartimentului salarii-personal constă în acumularea dovezilor de audit cu privire la următoarele aspecte calitative ale rapoartelor financiare:

- Existenţa, salariile calculate corespunde lucrului lucrului executat de angajaţii entităţii

- Exhaustivitate, dovezile de audit aferente acestui aspect calitativ confirmă faptul că toate volumele de lucru au fost înregistrate în contabilitate, pe deplin salariile angajaţilor au fost incluse în calcul

- Plenitudine, toate salariile înregistrate corespund lucrului şi serviciului executat de lucrătorii entităţii

- Măsurare, calculele salariilor sunt exacte, reţinerile din salarii au fost determinate în conformitate cu metodologia normelor fiscale şi ale legislaţiei asigurărilor sociale care este în vigoare la data calculării

- Prezentare şi dezvăluire, salariile şi asigurările sociale au fost constatate ca cheltuieli sau consumuri în funcţie de activitatea desfăşurată de entitate, salariile au fost grupate şi clasificate corect în rapoartele financiare şi în alte rapoarte statistice, fiscale şi pentru asigurărilor sociale

La exercitarea auditului la compartimentul salarii-personal se ţine cont de prevederile următoarelor acte normative şi legislative:

- SNA, legea auditului, Codul eticii

- SNC3, SNC5

- Regulamentulcu privire la detaşare

- Codul fiscal

- Instrucţiunea cu privire la reţinerea impozitului pe venit reţinut la sursa de plată

De asemenea, auditorul se conduce şi de prevederile contractului cu privire la prestarea serviciilor de audit, prevederile politicii de contabilitate a entităţii precum şi de diverse regulamente interne ale entităţii auditate

Sursele de informaţii utilizate la exercitarea auditului la acest compartiment:

  1. Contractele individuale şi colective de muncă
  2. Cererile şi ordinile interne de angajare, concediere
  3. Jurnalele de evidenţă a cererilor şi ordinelor
  4. Carnetele de muncă şi jurnalele de evidenţă a lor
  5. Jurnalele de evidenţă a poliţelor medicale şi certificatelor de asigurări individuale obligatorii
  6. Contractele de colaborare cu organele de asigurări medicale
  7. REV şi registrele de evidenţă a lor
  8. Tabelele de pontaj şi Procesele-verbale de predare-primire a serviciilor în cazul salarizării în funcţie de vol serviciului prestat
  9. Situaţii de calcul a salariilor şi reţinerilor
  10. Registrele contabile la conturile 531, 532, 533, 534

Auditul decontărilor cu personalul are ca obiect calculul, înregistrarea la cheltuieli şi decontările salariilor calculate. Pentru realizarea acestui obiectiv sunt examinate salariile de bază, sporurile şi adaosurile la salarii pentru condiţii deosebite de muncă, pentru orele prestate în timpul nopţii, orele suplimentare de muncă, compensarea creşterilor de preţuri, concediile de muncă, ajutoarele materiale şi de protecţie socială (îndemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă). Documentaţia care stabileşte aceste condiţii: contractul individual de muncă, contracte de prestări de servicii, contracte colective de muncă, regulamentele interne.

Loading...