loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Orice plan de afaceri prezintă avantaje şi utilităţi diverse pentru destinatarii şi utilizatorii săi. Punctul de plecare îl reprezintă precizarea sferei principale de utilizatori ai planului de afaceri, grupaţi în patru categorii, în funcţie de interesele majore specifice pe care le au.

      Întreprinzătorii din organizaţie sunt interesaţi ca resursele proprii pe care intenţionează să le aloce respectivei afaceri să genereze performanţă economică şi profit.

      Managerii din cadrul organizaţiei sunt interesaţi să dispună de un plan de afaceri realist şi echilibrat care să le faciliteze conducerea afacerii respective în obţinerea de performanţe pentru firmă, câştiguri şi prestigiu pentru ei.

      Potenţialii investitori şi creditori sunt interesaţi în planuri de afaceri care să proiecteze afaceri viabile, care să ducă la o cât mai ridicată valorificare a sumelor acordate, concomitent cu diminuarea riscurilor pentru fondurile plasate în afacere.

      Pentru cele patru categorii principale de utilizatori şi beneficiari[1] ai planului de afaceri, acesta prezintă utilitatea, avantajele şi importanţa înscrise în tabelul 4.2.

 

Tab. 4.2.

Utilitatea planului de afaceri în raport cu utilizatorii săi

Nr. crt.

Utilitate şi avantaje

Categoria de utilizatori interesaţi cu precădere

1.

Cunoaşterea şi evaluarea aprofundată a oportunităţii de afaceri avută în vedere

-întreprinzătorii şi proprietarii;

-potenţialii investitori şi creditori.

2.

Stabilirea şi luarea în considerare a factorilor-cheie de care depinde valorificarea cu succes a planului de afaceri

-întreprinzătorii şi proprietarii;

-potenţialii investitori şi creditori;

-managerii din cadrul organizaţiei.

3.

Dimensionarea realistă a resurselor ce vor fi utilizate în cadrul afacerii

-toţi utilizatorii.

4.

Valorificarea diverselor oportunităţi existente în mediu, conexe oportunităţi de afaceri pe care se focalizează planul de afaceri

-întreprinzătorii şi proprietarii.

5.

Dimensionarea impactului ameninţărilor care se manifestă în mediul respectiv asupra iniţierii şi derulării afacerii respective

-toţi utilizatorii.

6.

Formarea unei viziuni globale, coerente şi realiste asupra ansamblului aspectelor implicate de valorificarea oportunităţii economice

-întreprinzătorii şi proprietarii;

-managerii din cadrul organizaţiei respective.

7.

Facilitarea comunicării între toate persoanele şi organizaţiile participante la iniţierea şi derularea afacerii

-toţi utilizatorii.

8.

Informarea şi convingerea stakeholderilor să participe şi să contribuie cu resurse la valorificarea oportunităţii economice

-toţi utilizatorii.

9.

Promovarea unei abordări prospective, proactive afacerii, prevenind limitarea la comportamentele reactive, de tip „pompieristic”

- întreprinzătorii şi proprietarii;

-managerii din cadrul organizaţiei respective.

10.

Diminuarea riscurilor aferente afacerii şi creşterea şanselor de succes

-toţi utilizatorii.

11.

Asigurarea fundamentelor necesare pentru un management profesionist în continuare al afacerii

- întreprinzătorii şi proprietarii;

-managerii din cadrul organizaţiei respective.

12.

Oferirea unor parametri riguroşi pentru urmărirea şi controlul derulării afacerii

-întreprinzătorii şi proprietarii;

-investitorii şi creditorii.

13.

Obţinerea unor performanţe economice cât mai ridicate ca urmare a valorificării oportunităţii de afaceri

-investitorii şi proprietarii.

14.

Protejarea şi creşterea prestigiului iniţiatorilor şi promotorilor afacerii

-întreprinzătorii;

-investitorii.

 

[1] O. Nicolescu, C. Nicolescu – Intreprenoriatul şi managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Editura Economică, Bucureşti, 2008, p.117

Loading...