loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Actualmente, în Republica Moldova, activitate de leasing, declarată ca atare, desfăşoară 113 companii, dintre care doar 13 se poziţionează ca operatori pe piaţa financiară, cu activitate quasiexclusiv de leasing, care prin promovare s-au clasat ca ofertanţi de produse financiare.

La moment, piaţa serviciilor de leasing din Republica Moldova este una destul de tînără, în plină dezvoltare, continuă şi progresivă, fiind marcată, pe parcursul evoluţiei sale, de cîteva etape importante.

Premise pentru lansarea activităţii în sectorul prestării serviciilor leasing în Republica Moldova au apărut în anul 1996, atunci cînd a fost aprobată prima lege a leasing-ului [10].

Legea însă era una „mai puţin” acceptabilă, inclusiv din cauza că anumite norme stabilite de aceasta nu stimulau dezvoltarea leasing-ului.

Din aceste considerente următoarea etapă ce a marcat evoluţia pieţei serviciilor leasing, s-a lăsat aşteptată. Tocmai peste 6 ani, şi anume în iulie şi respectiv septembrie 2002, au apărut primele companii cu servicii exclusiv de leasing – societăţile Euroleasing şi MAIBLeasing.

Ulterior, în iulie 2003 şi-a lansat activitatea şi cel de-al 3-lea operator, BS-Leasing Grup, iar în anul 2004, servicii de leasing a început să presteze şi compania IM şi Compania Consulting Grup sub brandul IMC Leasing. Tot în acest an se lansează societăţile Excelent-Leasing şi Galas-Leasing.

Următoarea etapă în dezvoltarea pieţei serviciilor de leasing poate fi asociată cu adoptarea, în anul 2005, a noului pachet legislativ cu privire la leasing. În acea perioadă în piaţă erau deja prezenţi 7 jucători. Adoptarea noii Legi cu privire la leasing şi amendamentele respective la Codul Fiscal, Codul Civil etc., au fost principala realizare a anului 2005. Extinderea naturii subiecţilor şi obiectelor de leasing, echivalarea dobanzii de leasing cu rata dobanzii stabilită de băncile comerciale, sunt principalele prevederi ce au creat o situaţie favorabilă atît pentru companiile de leasing, cît şi pentru clienţii acestora.

Noua legislaţie a avut un efect catalizator, astfel că pe parcursul anului 2006 au apărut patru companii noi de leasing, trei dintre care au la bază capital sută la sută străin şi în calitate de fondatori - grupuri investiţionale cu o vastă experienţă in domeniu (Optima- Leasing, Top Leasing şi Total Leasing).

Privite în ansamblu, companiile de leasing, direct sau indirect, reprezintă obiectul afilierii cu instituţii sau grupuri financiare naţionale şi internaţionale şi ar putea fi clasificate convenţional în 3 categorii:

Grupul companiilor afiliate băncilor este reprezentat de către EuroLeasing, MAIB-Leasing, BS-Leasing şi Electrosistem. Ele au fost primele care au început valorificarea acestui sector şi prezintă un interes separat, deoarece, fiind într-un fel sau altul afiliate băncilor comerciale, companiile de leasing vizate au acces la resursele băncilor, pentru a le utiliza în activitatea de creditare, cîştigînd, astfel, în competitivitate. Aceste avantaje sunt valabile şi pentru băncile-proprietare, care îşi măresc portofoliul de credite, minimizand riscurile şi descentralizînd activitatea de creditare [33, p. 178].

Companii care au ca fondatori grupuri financiare şi investiţionale străine ce includ şi structuri specializate în domeniul leasingului. Aici se înscriu aşa companii ca IMC Leasing, Total Leasing, Top Leasing, Optima-Leasing, Geyer & Buchegger Leasing şi cel mai proaspăt operator Raiffeisen Leasing.

Dintre acestea, Optima-Leasing este afiliată grupului german SIXT, axat pe servicii de arendă a automobilelor, leasing financiar şi operaţional. Pe piaţa naţională au intrat, astfel, grupuri financiare regionale ca Broadhurst Investment Limited – unul din cele mai mari fonduri de investiţii din România, care a investit în ultimii 12 ani peste 250 mil. dolari în piaţa romanească de capital.

Alt operator important din această categorie - Total Leasing – a fost creată prin subscrierea majoritară a Emerging Europe Leasing and Finance B.V., companie regională de leasing aflată în portofoliul fondului privat de investiţii Balkan Accession Fund.

Companiile din această categorie au apărut ca efect al Legii din 2005. Drept imbold pentru operatorii în cauză au servit şi rezultatele financiare favorabile obţinute de companiile din prima grupă, precum şi lipsa resurselor financiare bancare pentru creditarea companiilor de profil afiliate băncilor.

Afilierea la grupurile străine prezintă avantaje evidente. În primul rînd, facilitează accesul la resursele, relativ mai ieftine, ale fondatorilor săi, dar şi la liniile creditare ale altor finanţatori, datorită imaginii grupului la care se subordonează. În al doilea rînd, operatorii naţionali moştenesc de la fondatorii săi experienţa în domeniul leasing-ului, reprezentată prin know-how, produse standardizate, marketing, etc. provenită din activitatea exercitată în segmente similare pe pieţe financiare mult mai avansate.

Companii afiliate grupurilor financiare locale independente din care fac parte Excelent-Leasing şi Galas Leasing. Ultima este afiliată companiei de asigurări Galas, iar Excelent-Leasing formează un grup financiar cu Excelent-Microfinanţare. Tot aici, ca operator independent poate fi atribuit şi Status Leasing.

Companii captive sau „de buzunar”, care apar complementar celor axate pe comercializare – dealerilor de automobile, vînzătorilor de utilaj şi echipament etc.

Din sistematizarea informaţiei cu privire la activitatea desfăşurată de companiile de leasing şi din discuţiile cu operatorii pieţei estimăm că piaţa este în creştere în mediu cu 70-80% anual. Aceste ritmuri intense de creştere sunt înregistrate, în special, începînd cu anul 2005, pînă atunci creşterea fiind mai temperată, constituind pînă la 50%. În aceste condiţii, se estimează că volumul pieţei serviciilor de leasing în anul 2007 a atins circa 1,2 mlrd. lei, faţă de 695 mil.lei în 2006. Majorarea de circa 80% a volumului finanţărilor în leasing în 2007 se explică prin faptul că in acest an au devenit operaţionali Top Leasing,

Total Leasing, Status Leasing ş.a. Spre, exemplu numai Total Leasing, în baza informaţiei prezentate de companie, a reuşit să asimileze creditul de 5 mil. euro acordat de banca olandeză de investiţii Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO).

Extinderea pieţei de leasing din punct de vedere calitativ şi cantitativ a influenţat şi cotele de piaţă ale companiilor. Venirea noilor companii evident a avut impact în sensul reducerii cotelor semnificative de piaţă deţinute de MAIB-Leasing şi EuroLeasing în anii 2003 - 2004.

Începand cu 2005, au început să-şi intărească poziţiile IMC Leasing, Total Leasing şi Status Leasing. Totuşi, în pofida acestui fapt, MAIB-Leasing reuşeşte să se menţină printre liderii mietei [33, p. 179].

Companiile de leasing oferă un spectru larg de produse în leasing, de la tehnică de birou pană la utilaje şi tehnică agricolă, precum şi automobile, autobuse, imobil. Structura portofoliului de produse a fiecărei companii este variată, după cum urmează:

 

Se observă astfel că lider la capitolul produse propuse în leasing este MAIB-Leasing, urmat de EuroLeasing şi IMC Leasing. Numărul redus de produse pentru alte companii, unele limitîndu-se doar la automobile, se datorează specificului cererii pe piaţa naţională. Chiar dacă nu este făcută publică informaţia despre structura portofoliului de credite, numai după amploarea publicităţii în domeniul leasing-ului automobilelor, devine clar care produs se află în topul cererii şi a ofertei. O altă explicaţie în acest context ar fi faptul că, leasing-ul celorlalte produse, în special al imobilului, necesită resurse financiare mai mari, de care majoritatea companiilor pur şi simplu nu dispun.

Cu ofertă interesantă vin companiile Top Leasing şi Excelent-Leasing, care spre deosebire de celelalte companii, oferă în leasing, pe langă camioane (doar Top Leasing) şi automobile noi, şi vehicule de mana a doua.

Viitorul portofoliului creditar pare a se modifica şi asta în detrimentul automobilelor. Dacă în prezent automobilele şi camioanele ocupă mai mult de jumătate din produsele acordate în leasing, se estimează o ”migrare” a cererii către echipamentul industrial, imobil şi tehnică agricolă. Leasingul imobilului va deveni popular numai în cazul unor produse mai competitive decît a băncilor. Acest proces poate fi cauzat de potenţialul pe care îl arată piaţa şi de afluxul resurselor financiare din partea grupărilor financiare căror le aparţin companiile de leasing. În condiţiile în care economia Republicii Moldova are nevoie de resurse pentru reînnoirea activelor fixe, leasing-ul ar fi o ieşire din situaţie, însă resursele financiare limitate a companiilor de leasing autohtone franează dezvoltarea acestui segment.

În prezent, puţini operatori pot oferi servicii de leasing pe perioade mai mare de 5 ani, printre ei fiind doar MAIB-Leasing şi IMC Leasing. În aceste condiţii companiile sunt în căutarea unor ”bani mai lungi” şi in condiţii mai avantajoase.

Condiţiile de leasing, de regulă, sunt asemănătoare pentru toate companiile şi se încadrează în limitele următoare:

Modul şi direcţiile de promovare a companiilor de leasing ar putea fi un indicator al intenţiilor acestora şi a capacităţilor de care dispun. Spre exemplu, cei mai agresivi plasatori a publicităţii prin canalele populare (publicitate stradală, ziare, televiziune şi radio) sunt MAIB-Leasing, IMC Leasing şi Total Leasing. Celelalte companii apelează la promovarea prin reţeaua de parteneri.

Un alt element, ce ţine de imaginea companiei este site-ul corporativ Nu toate, însă, conştientizează importanţa şi necesitatea creării şi actualizării unui site. Din cele 13 companii menţionate, doar 4 (la momentul studiului) aveau pagina web. Sit-ul companiei Top Leasing prezintă doar denumirea companiei, adresa juridică şi rechizitele bancare. În cazurile MAIB-Leasing, Total Leasing şi IMC Leasing, paginile electronice oferă informaţie completă despre companii şi produsele acestora. Pentru comoditatea potenţialilor clienţi pe pagina fiecărui operator există calculatorul de leasing, iar clienţii pot accesa pagina lor personală pentru a afla care este situaţia lor la moment. În contextul interacţiunii cu clienţii prin intermediul site-ului, Total Leasing depăşeşte concurenţii de profil prin lansarea serviciului inovator - Leasing on-line - care facilitează legătura dintre client şi companie.

Astfel, clientul are posibilitatea să completeze şi să transmită on-line un formular tip cu date generale despre sine, după care este contactat de către reprezentanţii companiei.

Considerînd ritmul actual de creştere a pieţei serviciilor de leasing - circa 80% anual, se estimează că acesta ar putea să se menţină încă cel puţin doi-trei ani. În condiţiile lipsei mijloacelor financiare, este spaţiu de manevră suficient pentru jucătorii deja prezenţi şi, mai mult ca atît, sunt premise pentru penetrarea pe piaţă a noilor jucători. Atractivitatea pieţei leasingului pentru noii jucători este determinată de potenţialul de creştere, costurile minime de intrare şi regimul fiscal favorabil. În acest context, potenţialul de creştere a pieţei leasingului este încă „asigurat” din cauza gradului redus de penetrare a leasing-ului în economie. Deşi în creştere pe parcursul ultimilor patru ani, indicatorul vizat rămîne a fi destul de modest, de exemplu, în 2007 acesta a constituit estimativ 2,69%, comparativ cu 4,2% în Romania. Din punct de vedere a extinderii regionale, companiile de leasing nu se grăbesc să deschidă reprezentanţe în afara Chişinăului, fapt ce ar putea fi explicat prin suficienţa cererii şi/sau prin structurarea redusă a pieţei de profil. Însă, o dată cu creşterea cererii şi intensificarea concurenţei, „harta serviciilor de leasing” ar putea să se modifice în sensul lărgirii ariei de acoperire. Primii paşi în acest context i-a făcut Top Leasing, care recent a inaugurat la Bălţi o reprezentanţă, astfel consolidîndu-şi, în partea de nord a republicii, capacitatea de atragere a potenţialilor clienţi şi de menţinere a relaţiilor cu clienţii existenţi.

Loading...